PDM

  • 1--baner-2019.jpg
  • 2--baner-2019.jpg
  • 3--baner-2019.jpg

Zgłaszanie propozycji przeprowadzenia wykładów

„Dziecko ma przed sobą wielką misję, która je motywuje: rozwój i stanie się człowiekiem”.

Maria Montessori, Odkrycie dziecka, s. 60.

 

Polskie Dni Montessori (PDM), połączone z Jubileuszem 25. lecia Polskiego Stowarzyszenia Montessori odbędą się w Łodzi w dniach 7 – 9 czerwca 2019 r.

W związku z przygotowaniami do Konferencji, zapraszamy nauczycieli, pedagogów, psychologów i filozofów do zgłaszania propozycji przeprowadzenia wykładów, warsztatów, grup dyskusyjnych, itp. korespondujących z tematem przewodnim Konferencji, tj.:

Piękny CZŁOWIEK w pięknym ŚWIECIE

Warsztaty, grupy dyskusyjne dotyczyć mogą refleksji nad głównym przesłaniem pedagogicznym M. Montessori mówiącym, iż rezultatem rozwoju i wychowania ma być przede wszystkim DZIECKO – CZŁOWIEK. Człowiek zastaje ŚWIAT, który nie zawsze jest dobry i piękny! Co możemy uczynić, aby ŚWIAT był piękniejszy, sprzyjał pełnemu rozwojowi CZŁOWIEKA w sensie umysłowym, moralnym, estetycznym …? Wykłady, warsztaty, grupy dyskusyjne… mogą zatem nawiązywać do szeroko rozumianej edukacji kosmicznej, która egzemplifikuje główne idee pedagogiczne M. Montessori. Zastanówmy się, w czym pedagogika i pedagogia M. Montessori pomaga, a w jakim zakresie może utrudnia realizację pionierskiej, a nawet utopijnej wizji Autorki, aby wszyscy ludzie w oparciu o MIŁOŚĆ, POKÓJ WOLNOŚĆ i WSPÓŁDZIANIE tworzyli jeden ŚWIAT? Jakie zadania warto postawić przed nami – dorosłymi, jakie zadania przed dziećmi, młodzieżą? Jaki udział w tym zadaniu mogą mieć rodzice, pedagodzy, placówki edukacyjne, media itp. … PIĘKNY CZŁOWIEK to człowiek dobry, odpowiedzialny, samodzielny, wolny, szczęśliwy, mocny duchowo…

Taki człowiek buduje PIĘKNY ŚWIAT.

Od nas zatem zależy, jacy będziemy i w jakim świecie przyjdzie nam żyć…

„Nowe pokolenia muszą zrozumieć, że każdy człowiek jest zależny od innego człowieka i każdy musi przyczyniać się do istnienia wszystkich”.

M. Montessori, Kosmische Erziehung, s.27.
 

Zapraszamy także do prezentacji autorskich pomysłów pomocy i lekcji rozwojowych dla rożnych grup wiekowych po kątem tematu głównego.

Z wykładowców z zagranicy swój udział zapowiedzieli:

Christa Kaminski/Ingeborg Muller – Hohagen z Montessori Bildungsakademie w Monachium, Andreas Kopfmann z Niemiec (nauczyciel muzyki), Christine Mitterlechner z Austrii (zajmująca się pracą z seniorami wg pedagogiki Montessori), Mirjam Stefels z Holandii (wykładowca Montessori, prezydent Montessori – Europe).

Czekamy na zgłoszenia do dnia 15 lutego 2019 r. Po tym terminie organizatorzy dokonają wyboru zaproponowanych tematów.

Osoby, które zostaną zaproszone do przeprowadzenia warsztatu/grupy dyskusyjnej zostaną zwolnione z opłaty konferencyjnej. Zapewniamy nieodpłatnie dwa noclegi osobie przyjezdnej. Zwolnienie dotyczy prowadzenia warsztatu lub grupy dyskusyjnej przez jedną osobę, dwukrotnie w czasie konferencji ….

Uprzejmie prosimy, nadsyłając swoje propozycje, wypełnić poniższą kartę (prosimy wypełnić wszystkie pola):

 

Imię, nazwisko: ..………........................…………………………………………………………………....................

Reprezentowana placówka/instytucja: ..........................................…………………………………………

Kontakt: e-mail ..............………………..........…………….., tel. ...........…...........…………………………......

Przynależność do Polskiego Stowarzyszenia Montessori:                       Tak                      Nie

-Temat warsztatu/grupy dyskusyjnej, grupy dyskusyjnej:

-Cel zajęć:

-Do kogo skierowany jest warsztat/grupa dyskusyjna (proszę podkreślić):

  • dla osób zaczynających interesować się pedagogiką Marii Montessori, nie posiadających przygotowania do pracy montessoriańskiej
  • dla osób po kursach Montessori, czynnie pracujących z dziećmi
  • dla rodziców
  • dla wszystkich zainteresowanych osób
  • inny odbiorca (kto?) .......................................................................……………………………..

-Krótki opis (8 - 10 zdań):

-Max. liczba uczestników:

-Jak ma być zaaranżowana sala?

-Co będzie potrzebne ze strony organizatora? (komputer/laptop, rzutnik, itp.)

-Inne uwagi osoby prowadzącej warsztat:

 

Bliższych informacji udziela:

Anna Głowacka - Sekretarz PSM Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub

tel: 880 972 820