PDM

 • 1--baner-2019.jpg
 • 2--baner-2019.jpg
 • 3--baner-2019.jpg

Program

Polskie Dni Montessori

Łódź 7 – 9 czerwca 2019 r.

„Piękny człowiek w pięknym świecie”

Piątek, 7 czerwca 2019 r.


 

10:00 – 12:00 Hospitacje łódzkich placówek Montessori: zapisy w czasie rejestracji online na PDM. 

   • Przedszkole Miejskie nr 220, ul. Jaracza 68, 90-251 Łódź
   • Przedszkole Świętej Anny, aleja Rydza Śmigłego 24/26, 93-281 Łódź
   • Przedszkole im. Św. Franciszka z Asyżu, ul. Rudzka 55/57, 93-423 Łódź 

 

13:00 – 15:00 Rejestracja uczestników. Zapoznanie się z ofertą wystawienniczą.

 

15:00 – 15:30 Otwarcie Polskich Dni Montessori

   • Słowo Dziekana Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej.
   • Słowo organizatorów
   • Występ dzieci z Przedszkola Miejskiego (Montessori) nr 220

 

15:30 – 16:00 Wykład inauguracyjny

 

16:00 – 16:30 Wykład: Prof. nadzw. dr hab. Sławomir Sztobryn (afiliacja Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku Białej) Felicytologia. Szczęście pięknych ludzi w pięknym świecie

 

16:30 – 17.00 Przerwa na kawę i herbatę z małą przekąską

 

17:00 – 17:30 Wykład: dr Małgorzata Miksza (Polskie Stowarzyszenie Montessori) Edukacja kosmiczna Maria Montessori w konfrontacji ze współczesnym światem…

 

17:30 – 18.00 Wykład: dr hab. Beata Bednarczuk (UMSC Lublin) Miłość jako fundament piękna człowieka i świata

 

18:00 – 18:30 Wykład: Anna Maria Wojtyniak (SP Montessori w Kowalach) Sztuka słuchania z empatią

 

18:30 – 18:45 Opis przypadku: Elżbieta Pędraszewska - Iskrzak (SP nr 23 w Płocku, SOSW nr 2 w Płocku) W pięknym świecie piękni ludzie. Wspieranie rozwoju poznawczego dziecka z mikrodelecją dystalną 7q11.23 – realizacja projektu „Podróże po Europie” w oparciu o edukację kosmiczną Marii Montessori.

 

18:45 – 19:15 Zapoznanie się z ofertą wystawienniczą

 

19:15 Kolacja w formie bufetu

 

Sobota, 8 czerwca 2019 r.


  

8:00 – 9:00 Rejestracja uczestników

 

9:00 – 11:00 Obchody 25. lecia Polskiego Stowarzyszenia Montessori. Zapraszamy wszystkich gości i uczestników PDM!

     • dr Małgorzata Miksza - 25 lat Polskiego Stowarzyszenia Montessori
     • Wystąpienia zaproszonych gości, współpracujących z PSM z Polski i z zagranicy
     • Poczęstunek: tort z okazji Jubileuszu 25 - lecia Polskiego Stowarzyszenia Montessori, kawa, herbata. 

 

11:00 – 12:30 Warsztaty - I sesja  /zajęcia równoległe do wyboru/

1. Groove LAB i pedagogika Marii Montessori, aktywne muzykowanie w sferze muzyki popularnej A.Kopfmann

2. Piękny człowiek w pięknym świecie z perspektywy seniorów w geragogice montesssoriańskiej. Ch.Mitterlechner

6. Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu metodą Montessori. M.Michalska, K.Grzeszczak, M.Rakowska

7. Terapeutyczna wartość pedagogiki M.Montessori. Praca dziecka w grupie integracyjnej. M.Bełczącka, J.Sendys

8. Człowiek od A do Z. B.Zdrojewska, B.Ogórek–Lubarska

9. Piękny człowiek integralną częścią pięknej przyrody. S.Murawska, K.Urbanowicz-Mackiewicz

10. Edukacja polonistyczna i historyczna w klasach wczesnoszkolnych – wartości poznawcze i budujące wspólnotę. A.Tlaga, A.Kaszewska

11. Wehikułem czasu przez świat - pojęcie czasu w oczach dziecka. M.Grudzińska, S.Skonieczna

12. Sztuka słuchania z empatią. A.M.Wojtyniak

13. Od Lascaux do współczesności – czyli lekcja o historii sztuki. J.Swędrak-Zawada

14. Piękny nauczyciel w pedagogice Montessori. E.Nikołajew–Wieczorowska

15. Polska oczami przedszkolaka. J.Szafrańska

16. Opowiadać każdy może. M.Ogrodowczyk

30. Artterapia – klucz do zrozumienia dziecka. Y.Szewczenko

31. Lekcje ciszy drogą do pięknego świata, do pokoju, uważności i empatycznych relacji z innymi. Müller-Hohagen, Ch.Kaminski

 

 

12:30 – 14:00 Przerwa na lunch

 

14:00 – 15:30 Warsztaty - II sesja /zajęcia równoległe do wyboru/

1. Groove LAB i pedagogika Marii Montessori, aktywne muzykowanie w sferze muzyki popularnej A.Kopfmann

3. Opowieść o powstaniu Wszechświata i O wielkiej rzece V.Welser

5. Praca z dziećmi nad pięknym światem. M.Stefels

9. Piękny człowiek integralną częścią pięknej przyrody. S.Murawska, K.Urbanowicz–Mackiewicz

14. Piękny nauczyciel w pedagogice Montessori. E.Nikołajew–Wieczorowska

17. PLAY IT LOUD Narzędzia do pracy z dzieckiem nieśmiałym. K.Witerska

18. Tworzę piękno – przykłady plastyki sensorycznej w integracyjnym przedszkolu Montessori. J.Bober, A.Lewandowska

19. Piękny świat w opowieściach dziecka. K.Lasocińska

20. Wykorzystanie pomocy rozwojowych Marii Montessori do prac plastycznych. M.Lewkowicz

21. Opowieści Piastów. A.Zentak

22. Co nas łączy? A.Cieciuch, M.Sikora, E.Łuczak, M.Jabłońska

23. Wprowadzenie do porozumienia bez przemocy. M.Kania, J.Szymańska

25. Piękny Człowiek - skąd przyszedł i dokąd zmierza? A.Bryk, B.Hajkowska–Pirek, A.Biała

26. Młodzi kreatorzy równowagi ekologicznej. M.Gładysz, A.Zalewska–Žohar

29. Jak stworzyć mapę Polski – kreatywne techniki przygotowywania materiałów. H.Kukieła, K.Michalik

31. Lekcje ciszy drogą do pięknego świata, do pokoju, uważności i empatycznych relacji z innymi. Müller-Hohagen, Ch.Kaminski

 

15:30 – 16:00 Przerwa na kawę i herbatę

 

16:00 - 16:.30 Wykład: Verena Maria Welser (Austria) Rzeczywistość dorosłego kontra rzeczywistość dziecka (Die Wirklichkeit der Erwachsenen versus wirklichkeit der Kinder)

 

16:30 – 16:50 Występ Nauczycielskiego Teatru Ślimaczego z Przedszkola Miejskiego nr 220 w Łodzi pt: Niespodzianka

 

17:30 – 18.45 Zajęcia równoległe do wyboru /wymagana rejestracja online/:

   • Panel dla dyrektorów /prowadzenie: Elżbieta Zabiegaj (Przedszkole Integracyjne Montessori, Kraków, Dorota Rotowska, POEM Warszawa/

   • Spotkanie z Caroliną Abel (Niemcy): O Kursie dyplomowym w zakresie edukacji szkolnej (6 – 15 roku życia). Projekt na rok 2020 - 2021 we współpracy Akademią Montessori w Biberkor

   • Sylwia Żywotko (Montessori Centre International, U.K. Londyn). Edukacja domowa z wykorzystaniem pedagogiki M. Montessori – wychowaniem do wolności we współczesnym świecie

   • Wycieczka do Manufaktury i Muzeum Fabryki z przewodnikiem

   • Spacer ul. Piotrkowską z przewodnikiem

 

19:30 Zapraszamy na bankiet do restauracji La Vende Bistro,  ul. Piotrkowska 76.

  

Niedziela, 9 czerwca 2019 r.


 

8:00 – 9:00 msza św. w intencji Polskiego Stowarzyszenia Montessori Kościół przy Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju, Lodź ul. Rewolucji 47.

 

9:00 – 09:15 Niedzielna kawa

 

9:15 – 10:45 Warsztaty – III sesja / zajęcia równoległe do wyboru/

3. Opowieść o powstaniu Wszechświata i O wielkiej rzece. V.Welser

4. Jak na zewnątrz, tak wewnątrz. C. Abel

5. Praca z dziećmi nad pięknym światem. M.Stefels

6. Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu metodą Montessori. M.Michalska, K.Grzeszczak, M.Rakowska

7. Terapeutyczna wartość pedagogiki M.Montessori. Praca dziecka w grupie integracyjnej. M.Bełczącka, J.Sendys

10. Edukacja polonistyczna i historyczna w klasach wczesnoszkolnych – wartości poznawcze i budujące wspólnotę. A.Tlaga, A.Kaszewska

11. Wehikułem czasu przez świat - pojęcie czasu w oczach dziecka. M.Grudzińska, S.Skonieczna

13. Od Lascaux do współczesności – czyli lekcja o historii sztuki. J.Swędrak-Zawada

15. Polska oczami przedszkolaka. J.Szafrańska

18. Tworzę piękno – przykłady plastyki sensorycznej w integracyjnym przedszkolu Montessori. J.Bober, A.Lewandowska

22. Co nas łączy? A.Cieciuch, M.Sikora, E.Łuczak, M.Jabłońska

24. Zaburzenia ze spektrum autyzmu i specjalne potrzeby dzieci w przedszkolu Montessori. J.Binio, A.Setnikowska

25. Piękny Człowiek - skąd przyszedł i dokąd zmierza? A.Bryk, B.Hajkowska – Pirek, A.Biała

27. Historii pisma c.d. czyli opowieść o tym iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. K.Kowalewski

28. Piękno spokoju, czyli relaksacja i wyciszanie negatywnych emocji w codziennej pracy grup Montessori. K.Gaworska, M.Kocowska

30. Artterapia – klucz do zrozumienia dziecka. Y.Szewczenko

 

10:45 – 11:15 Przerwa na kawę i herbatę

 

11:15 – 12:45 Warsztaty – IV sesja /zajęcia równoległe do wyboru/

2. Piękny człowiek w pięknym świecie z perspektywy seniorów w geragogice montesssoriańskiej. Ch.Mitterlechner

4. Jak na zewnątrz, tak wewnątrz. C.Abel

16. Opowiadać każdy może. M.Ogrodowczyk

17. PLAY IT LOUD Narzędzia do pracy z dzieckiem nieśmiałym. K.Witerska

19. Piękny świat w opowieściach dziecka. K.Lasocińska

20. Wykorzystanie pomocy rozwojowych Marii Montessori do prac plastycznych. M.Lewkowicz

21. Opowieści Piastów. A.Zentak

23. Wprowadzenie do porozumienia bez przemocy. M.Kania, J.Szymańska

24. Zaburzenia ze spektrum autyzmu i specjalne potrzeby dzieci w przedszkolu Montessori. J.Binio, A.Setnikowska

26. Młodzi kreatorzy równowagi ekologicznej. M.Gładysz, A.Zalewska–Žohar

27. Historii pisma c.d. czyli opowieść o tym, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. K.Kowalewski

28. Piękno spokoju, czyli relaksacja i wyciszanie negatywnych emocji w codziennej pracy grup Montessori. K.Gaworska, M.Kocowska

29. Jak stworzyć mapę Polski – kreatywne techniki przygotowywania materiałów. H.Kukieła, K.Michalik

 

13:00 – 14:00 Występ studentów AHE

 

13:15 – 14:00 Podsumowanie prezentacji pomocy rozwojowych wykonanych przez nauczycieli.

 

Refleksje po konferencji i zakończenie Polskich Dni Montessori.