PDM

  • banner-2022-1.jpg
  • banner-2022.jpg

Katarzyna Gaworska /Lublin/

nauczyciel mianowany z dwunastoletnim stażem pracy w grupach Montessori II i III poziomu w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie.
Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Pedagogiki Marii Montessori na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.