PDM

  • banner-2020-wrzesien-0.jpg
  • banner-2020-wrzesien-1.jpg

Joanna Bober /Warszawa/

 Nauczyciel i dyrektor/właściciel Niepublicznego Integracyjnego Przedszkola Róża Montessori w Warszawie. Absolwentka pedagogiki KUL, ukończyła studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z terapią pedagogiczną. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki oraz studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej. Przygotowując się do stworzenia przyjaznego, bezpiecznego, dającego możliwość rozwoju przedszkola, dla swojego niepełnosprawnego synka, odkryła metodę Montessori, którą się zachwyciła.

Ukończyła roczny doskonalący Kurs Pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego w Polskim Stowarzyszeniu Montessori, oraz kurs edukacji dzieci w wieku 0-3 lat. Jej motto życiowe to: nigdy się nie poddawaj. Życie porównuje do róży, która choć ma kolce to jest bez wątpienia piękna. Prywatnie mama piątki dzieci.