PDM

 • banner-2020.jpg
 • banner-2020a.jpg

Sprawozdanie POKONFERENCYJNE

Serdecznie dziękujemy wszystkim UCZESTNIKOM
Polskich Dni Montessori za udział w VII konferencji
z cyklu Polskie Dni Montessori Łódź 7 – 9 czerwca 2019 r.

 monte kalend 2019-wybrany-01-01

 

Siódma konferencja w ramach Polskich Dni Montessori odbyła się w Łodzi w dniach 7 – 9 czerwca 2019 r. Miejscem spotkania była Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi.

Tegoroczna edycja zorganizowana została przez Polskie Stowarzyszenie Montessori (PSM) wraz z Akademią Humanistyczno – Ekonomiczną w Łodzi (AHE). Współorganizatorem PDM, jak co roku, była Firma TOPIC.

W Komitecie Organizacyjnym konferencji czynnie działały osoby: z ramienia Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi: dr Elżbieta Woźnicka – prodziekan ds. ogólnych Wydziału Humanistycznego, wykładowcy AHE - dr Kamila Lasocińska i dr Kamila Witerska oraz Ewa Witanowska –specjalista ds. konferencji i promocji. Z ramienia Polskiego Stowarzyszenia Montessori: Małgorzata Miksza – prezes PSM, Anna Głowacka – sekretarz, Malwina Otto - skarbnik, Agnieszka Kołaczek – członek ZG PSM. W pracach Komitetu czynnie brali udział członkowie Zarządu PSM: Urszula Rojek, w-ce prezes oraz Ewa Nikołajew - Wieczorowska. W Komitecie pracowali także: Iwona Salamończyk, reprezentująca firmę TOPIC oraz Halina Pietrzykowska – Zając i Wanda Jaśkiewicz – pracownicy Przedszkola Miejskiego nr 220 w Łodzi. W czasie trwania konferencji włączyli się czynnie pracownicy AHE: dr Agata Andrzejewska, Joanna Borowska - Kośka, Mateusz Borkowski, Adrian Czech, Aleksandra Kosecka, Krzysztof Lewandowski, Michał Wielichowski, Ewa Zajda oraz Beata Zalewska. Nie można także umniejszać zasług wszystkich pozostałych pracowników – obsługi technicznej oraz osób dbających o czystość – bez których sukces konferencji nie byłby równie namacalny.

Głównym celem tegorocznych Polskich Dni Montessori było podjęcie refleksji nad główną ideą wychowania kosmicznego Marii Montessori mówiącą, iż jedynie człowiek preferujący wartości dobra, prawdy i piękna może tworzyć świat przyjazny wszystkim ludziom.

„Nowe pokolenia muszą zrozumieć, że każdy człowiek jest zależny od innego człowieka i każdy musi przyczyniać się do istnienia wszystkich” (M. Montessori).

Nadmieniamy, że konferencja powiązana była z obchodami 25.lecia Polskiego Stowarzyszenia Montessori

Honorowy patronat nad Konferencją objęli:

 

   • Rzecznik Praw Dziecka – Mikołaj Pawlak
   • Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska
   • Wojewoda Łódzki –Zbigniew Rau
   • Rektor AHE – hab. nadzw. dr hab. Krzysztof Kusal
   • Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, prof. dr. hab. Janusz Kirenko
   • Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej im. B. Trentowskiego  

 

Partnerami wspierającymi tegoroczne Polskie Dni Montessori byli: Przedszkole Miejskie nr 220 w Łodzi, Klub Małego Montessori w Legnicy, wydawnictwo EGMONT, Fundacja Małych Stópek, wydawnictwo SAM, Kreda –Magazyn Kreatywnej Edukacji. Materiały w/w partnerów wzbogaciły teczki konferencyjne naszych uczestników.

Sponsorowali konferencję: firma Topic Montessori, Polskie Stowarzyszenie Montessori, wydawnictwa: „Impuls” i PALATUM.

W czasie konferencji uczestnicy mogli skorzystać z wyjątkowej oferty handlowej firmy Topic Montessori, zamawiając pomoce Montessori z rabatem. Wystawcami byli również: krakowskie wydawnictwo „Impuls”, łódzkie wydawnictwo „Literatura” „Szycie Montessori”, Stuk’n’Puk, Pestka Sklep Montessori. Przedstawiciele Centrum Montessori Pestka we Wrocławiu prezentowali w czasie PDM niezwykle interesujący Film pt: Pozwólmy nauczać dzieciom.

Jest to „ pierwszy w historii, niezwykły i absolutnie wyjątkowy film dokumentalny o pedagogice Montessori, który rejestruje pracę dzieci  przedszkolnej grupie montessoriańskiej. Tworzony był przez cały rok przez młodego reżysera, Alexandra Mourot, zafascynowanego pedagogiką Montessori. Uchwycił on wszystkie naturalne procesy, odkryte przez Marię Montessori, które zachodzą w dziecku w procesie uczenia się”. Główny wystawca i sponsor: Firma TOPIC Wydawnictwo „Impuls” Wystawca Szycie Montessori

 

001

002

Główny wystawca i sponsor: Firma TOPIC
 
 
003
Wydawnictwo „Impuls”
 
 
004
Wystawca Szycie Montessori
 

W czasie PDM swoje stoisko miało Polskie Stowarzyszenie Montessori. Można było porozmawiać z przedstawicielami Zarządu na temat kierunków i form działania PSM, zapoznać się ze Statutem, warunkami przystąpienia do Stowarzyszenia, ofertą szkoleniową. Uczestnicy obdarowani zostali kalendarzami z grafiką PDM 2019.

 

005

25. lecie Polskiego Stowarzyszenia Montessori
 

W materiałach konferencyjnych oprócz pięknego notesu, długopisu, programu, rozkładu sal na warsztaty, ulotek PSM, uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą studiów na Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. Warto nadmienić, że oferta ta dotyczy także studiów podyplomowych z pedagogiki M. Montessori, które Akademia wspólnie z PSM prowadzi od semestru letniego 2018/2019.

Patronat medialny nad konferencją objęło Wydawnictwo PALATUM i „Impuls”.

Z uwagi na temat przewodni, zaaranżowana była wystawa wybranych myśli i wypowiedzi o wychowaniu kosmicznym (autor: M .Miksza).

Poniżej sprawozdania, udostępniamy pełną wersję tychże wypowiedzi.

W tym roku przybyło z całej Polski 370 uczestników! Ze wszystkich dotychczasowych edycji była to najliczniejsza konferencja! Gościliśmy wykładowców z zagranicy: Mirjam Stefels z Holandii - prezydenta Montessori Europe, niemieckich specjalistów pedagogiki Montessori: Ingeborg Mueller – Hohagen, Christę Kaminski, Carolinę Abel, Verenę Welser i Andreasa Kopfmanna, z Austrii - Christinę Mitterlechner oraz Sylwię Żywotko z Wielkiej Brytanii. Gościliśmy również Menno Boontje – holenderskiego współpracownika i przedstawiciela Firmy TOPIC.

Na konferencję przybyło wielu wykładowców i warsztatowców z całego kraju (por. www.polskie-dni-montessori.edu.pl, zakładka Program, Informacje o wykładowcach). Jak co roku, uczestnikami byli czynni nauczyciele pracujący w placówkach Montessori, a także: pracownicy i nauczyciele akademiccy, rodzice, studenci zainteresowani pedagogiką Montessori. Warsztaty tłumaczyli: Magdalena Wojdak – Piątkowska, Jacek Dąbrowski, Katarzyna Granosik (język niemiecki) Agnieszka Miksza (język angielski).

 

006

W czasie rejestracji….
 

Moderatorem w czasie PDM była dr Elżbieta Woźnicka z AHE i dr Małgorzata Miksza z PSM.

 

007

Od lewej: dr Elżbieta Woźnicka, dr Małgorzata Miksza
 

W czasie Polskich Dni Montessori uczestnicy mieli okazję brać czynny udział w wykładach piątkowych i sobotnich, w czterech sesjach warsztatowych oraz w trzech panelach dyskusyjnych.

W piątek przed konferencją wielu uczestników skorzystało z możliwości zwiedzenia łódzkich placówek montessoriańskich: Przedszkola Miejskiego nr 220, Przedszkola Świętej Anny oraz Przedszkola im. Św. Franciszka z Asyżu. Andreas Kopfmann z Niemiec (prowadził na PDM warsztat muzyczny) odwiedził PM nr 220 i zachęcił dzieci do wspólnego muzykowania.

Smaczny catering przygotowała Firma „Wszystko ze Smakiem”. Przerwy kawowe, wspólne posiłki były wspaniałą okazją do rozmów, odnowienia lub nawiązania nowych kontaktów i przyjaźni.

 

008

Kolorystyka pasuje do kolorow PDM…
 

009

Catering na patio AHE
 

Inauguracja Polskich Dni Montessori odbyła się w piątek 7 czerwca 2019 r. w Auli AHE. Przybyłych uczestników, gości honorowych, wykładowców, wystawców i sponsorów powitały moderatorki: dr Elżbieta Woźnica i dr Małgorzata Miksza. Oficjalnego otwarcia Polskich Dni Montessori 2019 dokonał Rektor AHE – prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kusal, który przywitał wszystkich zebranych Gości w murach Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. Rektor Uczelni wielokrotnie podkreślił istotę podejmowania dyskusji na temat wychowywania dzieci. Zauważył również, że pedagogika, której prekursorką była Maria Montessori, przynosi wiele korzyści w procesie przystosowania młodego człowieka do życia. Prof. Krzysztof Kusal odczytał również list skierowany do Gości Polskich Dni Montessori 2019 przez Dziekan Wydziału Humanistycznego Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi – Panią prof. AHE dr hab. Irenę Motow. Pani Dziekan – z uwagi na wcześniejsze plany zawodowe – nie mogła być obecna na konferencji, jednakże również serdecznie przywitała wszystkich Gości, życząc owocnych obrad – zarówno podczas sesji plenarnych i warsztatów jak i w kuluarach konferencji.

 

010

Oficjalne otwarcie Konferencji: Rektor AHE – prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kusal
 
 
011
Serdecznie podziękowania dla Pana Rektora z rąk przedstawiciela PSMi
 

Po uroczystym otwarciu Polskich Dni Montessori, z programem artystycznym wystąpiły dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 220 w Łodzi. Występ spotkał się z dużym aplauzem ze strony zaproszonych gości oraz wszystkich uczestników konferencji. Ich radość i spontaniczność udzieliły się wszystkich uczestnikom Polskich Dni Montessori 2019!

 

012

013

Występ dzieci z PM nr 220 w Łodzi
 

Merytoryczną część konferencji zainaugurowało wystąpienie prof. nadzw. dr hab. Sławomira Sztobryna pt: Felicytologia. Szczęście pięknych ludzi w pięknym świecie. Treści wykładu korespondowały z tematyką ubiegłorocznej VI edycji PDM w Poznaniu na temat szczęścia dziecka. Profesor wyjaśniwszy różne sposoby rozumienia terminu „szczęście” uwydatnił historyczną zmienność pojęcia szczęścia w poglądach filozofów (m.in. W. Tatarkiewicza).Wyjaśnił, jak można rozumieć szczęśliwe życie, jakie mogą być powiązania pomiędzy szczęściem, samotnością a ciszą. Czym jest szczęście w nas, a czym poza nami. ? Czy szczęście można narzucić? Jak powiązać piękno ze szczęściem? Te otwarte pytania miały, w intencji prof. S. Sztobryna, towarzyszyć uczestnikom w czasie konferencji….

 

014

Wykład Prof. dr hab. S. Sztobryna
 

Dr M.Miksza w wykładzie pt: Wychowanie kosmiczne w konfrontacji ze współczesnym światem przywołała istotę wychowania kosmicznego M. Montessori wskazując, co nadal z tej idei jest aktualne, co wzbudza niepokój w kontekście trudności realizacji praktycznej w polskich placówkach montessorianskich, jakie są aktualne osiągniecia w edukacji kosmicznej w aspekcie etycznym, ekologicznym i dydaktycznym oraz, nad czym współczesny człowiek powinien się w swej autorefleksji nachylić, co powinien uczynić, by lepiej rozumieć, że „człowiek jest tą wyższą istotą obdarzoną inteligencją, której celem jest realizacja poważnej misji: przekształcania Ziemi, zdobywania i wykorzystywania, przez budowanie cudownego nowego świata, który przewyższa i zastępuje cuda natury. To człowiek tworzy cywilizację. Praca człowieka nie ma granic…”

W ciekawej prezentacji nt: Sztuka słuchania z empatią, Anna Maria Wojtyniak w dialogu ze słuchaczami spróbowała odpowiedzieć na pytania: co jest istotą empatii? Kiedy można mówić o prawdziwej empatii? Jak odczuwać empatię? Jak ją rozwijać w dzieciach i w sobie? Zachęcając uczestników do praktycznych ćwiczeń na w/w temat można było samemu utwierdzić się, że empatia to doznawanie czegoś dla kogoś, to sztuka niejako wejścia do środka, własnych uczuć. Człowiek empatyczny, zdaniem wykładowczyni, potrafi widzieć i odczuwać piękno wokół siebie i w sobie….

Na zkończenie wystąpiń piątkowych, Elżbieta Pędraszewska – Iskrzak zapreentowała własne badania i doświadczenia w pracy z dzieckiem z mikrodelencją dystalną 7q11.23. Autorka przedstawiła realizaję projektu ”Podróże po Europie w oparciu o edukację kosmiczną Marii Montessori „.Słuchacze mieli okazję zapoznać się z historią dziewczynki, która wbrew niekorzystnym diagnozom medycznym i psychologicznym, rozwnęła się w „cudownego motyla”. Miłość, terapia i pedagogika M. Montessori były tu kluczami w staniu (stawaniu się) się pięknym, czującym człowiekiem!

Sobotę 8 czerwca rozpoczęły obchody 25. lecia Polskiego Stowarzyszenia Montessori. Aula AHE wypełniona była po brzegi! W pierwszej części spotkania, prezes Małgorzata Miksza przypomniała w prezentacji multimedialnej genezę powołania PSM, cele, zadania i główne kierunki działalności Stowarzyszenia, najważniejsze osiągnięcia Stowarzyszenia oraz PSM w liczbach. Np. obliczono, że w kursach, seminariach, spotkaniach tematycznych, we wszystkich edycjach PDM wzięło udział prawie 6 tys. osób! W wypowiedzi podkreślono autorskie działania Stowarzyszenia, m.in. w obszarze szkoleń nauczycieli, uwypuklono działalność szkoleniową poza Łodzią, m.in. w Tychach, Poznaniu, Gorzowie Wlkp., Lublinie, Gdańsku, Raszowej/Opola, nawiązanie współpracy z AHE w Łodzi odnośnie uruchomienia studiów podyplomowych z pedagogiki M. Montessori. Podkreślono współpracę z licznymi instytucjami w kraju i za granicą na rzecz realizacji celów statutowych PSM, znaczenia działalności Stowarzyszenia dla środowiska montessoriańskiego w Polsce i Europie (prezentacja dostępna na: www.montessori-centrum.pl zakładka; Biblioteczka).

 

015

Prezes M. Miksza o Polskim Stowarzyszeniu Montessori słów kilka…..
 

Prezes M. Miksza podziękowała wszystkim za 25 lat pracy w Polskim Stowarzyszeniu Montessori, osobom i instytucjom współpracującym ze Stowarzyszeniem od początku, tj od roku 1994, m. in. Przedszkolu Miejskiemu nr 220 w Łodzi, Przedszkolu Integracyjnemu Montessori z Krakowa, Przedszkolu im. św. Franciszka z Asyżu w Łodzi, Firmie Topic, AR - Zakładowi Grafiki Użytkowej w Łodzi, wydawnictwu „Impuls”. Serdeczne podziękowania M. Miksza skierowała do aktualnego Zarządu PSM, niezwykle zaangażowanemu w działalność statutową Stowarzyszenia.

Na ręce M. Mikszy wręczono piękne kwiaty - symbol podziękowań dla całego Polskiego Stowarzyszenia Montessori!!!

Kolejnym punktem uroczystości były wystąpienia zaproszonych gości. Z uwagi na wieloletni patronat naukowy nad Polskim Stowarzyszeniem Montessori Katedry Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego, oddano głos prof. zw. dr hab. Bogusławowi Śliwerskiemu, który w obszernej wypowiedzi zaprezentował sytuację pedagogiki i pedagogii M. Montessori w Polsce od okresu międzywojennego do współczesności, wskazał na walory tej koncepcji tak dla teorii pedagogicznych , jak i realizacji praktycznej. Przywołane zostały osoby z UŁ, które naukowo zajmowały się pedagogiką M. Montessori: dr Ewę Łatacz, M. Mikszę. Pan profesor wspomniał m.in. o edukacji własnych córek w łódzkich przedszkolach Montessori, za co nauczycielom bardzo ciepło podziękował.

Gratulacje składali zaproszeni goście z zagranicy: Mirjam Stefels – prezydent Montessori Europe, Christina Mitterlechner z Austrii, Christa Kaminski i Ingeborg Mueller - Hahagen z Niemiec, Menno Boontje z Holandii oraz przedstawiciele instytucji i placówek w kraju. Odczytany został m.in. list gratulacyjny prof. dr hab. Tadeusza Kirenko z UMCS w Lublinie, Lubelskiego Oddziału PSM, Przedszkola Miejskiego nr 220 w Łodzi, Przedszkola Integracyjnego Montessori w Krakowie. Listy gratulacyjne dla PSM przekazano także z wielu innych placówek i instytucji w Polsce, m.in. Pro Liberis Silesiae z Raszowej, Stalowej Woli.

 

016017

 

Niespodzianką była prezentacja multimedialna wychowanki Szkoły Montessori w Łodzi, Oli Salamończyk. Przedstawiła w niej niektórych absolwentów tej szkoły- najbliższych swoich kolegów i koleżanki oraz ich współczesne losy….

Serdecznie dziękujemy!

W niedzielę 9 czerwca br. chętne osoby uczestniczyły w uroczystej mszy św. w intencji Polskiego Stowarzyszenia Montessori. Oprawę muzyczna zapewniła łódzka Schola Gregoriańska.

Na zakończenie porannych, sobotnich uroczystości związanych z Jubileuszem 25. lecia PSM wszyscy goście otrzymali ręcznie wykonane ceramiczne ślimaczki wykonane przez legnickiego artystę jako symbol pięknej idei: „Daj mi czas!”.

W patio AHE goście i uczestnicy PDM zostali poczęstowani pysznym tortem, który przygotowany został przez Cukiernię Bajkową w Łodzi!

 

018

 

Sobota 8 czerwca po w/w uroczystości oraz niedziela 9 czerwca br. były dniami wypełnionymi licznymi warsztatami w czterech sesjach, panelami oraz wykładem Vereny Welser na temat różnic w postrzeganiu świata i uczeniu się dorosłych i dzieci. V. Welser odwołując się do nośnych psychologicznych koncepcji rozwoju osobowości człowieka (J. Piaget, S. Freud, E. Erikson, l. Kolberg) odniosła je do czterech etapów rozwoju dziecka wg M. Montessori. Następnie, w świetle zaprezentowanych teorii ukazała specyficzne różnice w poznawaniu, postrzeganiu, rozumieniu i rozwiązywaniu problemów przed dzieci i dorosłych.

W sumie odbyło się 31 warsztatów, w tym sześć poprowadzonych przez gości z zagranicy. Warsztaty poprowadzili nauczyciele montessoriańscy, pedagodzy i nauczyciele akademiccy związani z pedagogiką Marii Montessori w Polsce, Holandii, Niemiec , Austrii i wielkiej Brytanii (pełne informacje nt. osób prowadzących warsztaty wraz ze streszczeniem warsztatów: ww. polskie-dni-montessori.edu.pl).

Poniżej wybrane fotografie z sesji warsztatowych i panelowych……

 

019

Polska oczami przedszkolaka……
 

020

Piękny Człowiek – skad przyszedł i dokąd zmierza?
 

021

Jak na zewnątrz, tak wewnątrz…..
 
 
030
Piękny człowiek w pięknym świecie w perspektywie seniorów…..
 

Po popołudniowym wykładzie Vereny Welser, Teatr Ślimaczy z Przedszkola Miejskiego nr 220  z Łodzi zaprezentował własnego pomysłu sztukę pt: Niespodzianka. Jak zawsze Koleżanki z wigorem i humorem zaprezentowały swoje umiejętności. Niespodzianką jest jednak fakt, że był to ostatni występ Teatru…. Szkoda!

Dziękujemy serdecznie Tetrowi Ślimaczemu za wszystkie występy na Polskich Dniach Montessori!

 

022

023

Główne role: Agnieszka Kołaczek i Malwina Otto
 

W popołudniowej części PDM wiele osób skorzystało z Panelu dyrektorskiego. Prowadzącymi były: Elżbieta Zabiegaj z Krakowa i Dorota Rotowska z Warszawy. Na pewno działania dyrektorów rozpoczęte w roku 2017, rozszerzone w roku 2018 i w roku 2019, będą kontynuowane w ramach różnych form współpracy w kolejnych latach. Podczas trwania panelu dyrektorskiego, dyrektorzy placówek oświatowych z całej Polski, mogli wymienić się doświadczeniami oraz nawiązać współpracę między swoimi placówkami. Spor osób zdecydowało się na panel z Sylwią Żywotko z Wielkiej Brytanii. Dotyczył on edukacji domowej z wykorzystaniem pedagogiki M. Montessori. Doświadczenia Autorki mogą być przydatne polskim rodzicom i pedagogom, którzy zdecydowali się na ten sposób edukacji dzieci. Ciekawe spotkanie odbyło się z Caroliną Abel z Akademii Montessori Biberkor. Dyskusja dotyczyła planowanego dyplomowego Kursu szkolnego (6- 15 r. ż.), który rozpocznie się w lutym 2020 r. w Łodzi. C. Abel podkreśliła unikatowość tego Kursu, zachęcając tym samym do jego ukończenia (więcej o Kursie na www.montessori-centrum.pl).

W tym samym czasie sporo osób skorzystało z kulturalnej oferty PDM. Była możliwość zwiedzenia z przewodnikiem łódzkiej Manufaktury i Muzeum Fabryki lub skorzystać ze spaceru z przewodnikiem po ulicy Piotrkowskiej. Przewodnicy ubrani byli w stroje epoki. Sobotni wieczór uwieńczyła uroczysta kolacja, która miała miejsce w La Vende Bistro.

 

024

Kolacja w La Vende Bistro…. i długie rozmowy!
 

Po niedzielnych sesjach warsztatowych, na patio AHE studenci kierunku: Taniec zaprezentowali pokaz tańca współczesnego, który został przygotowany pod opieką artystyczną prodziekana kierunku dr Alexandra Azarkevitcha.

 

025

026

Występ studentów AHE
 

Przed zakończeniem tegorocznych PDM, wyróżniono najciekawsze pomoce rozwojowe wykonane przez nauczycieli. Za najbardziej oryginalną pomoc uczestnicy uznali pomoc dotycząca rozwoju zarodka w łonie matki wykonaną przez Magdalenę Warczykowską z Ogrodu Montessori w Warszawie Sponsorem nagród było wydawnictwo EGMONT.

 

027

Wyróżniona pomoc….
 

028

Zaproszenie do odbioru nagród ufundowanych przez wydawnictwo EGMONT
 

Oficjalnego zakończenia VII edycji Polskich Dni Montessori dokonały Elżbieta Woźnicka i Małgorzata Miksza. Podkreślono znaczenie podjętego tematu nie tylko dla współczesnej edukacji, ale dla osobistego życia każdego człowieka. Podziękowano wszystkim uczestnikom i warsztatowcom PDM za czynny udział, organizatorom i współorganizatorom za nieocenioną pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu Polskich Dni Montessori, wystawcom za uświetnienie obrad, firmie Topic za przygotowane materiały konferencyjne. Szczególne podziękowanie M. Miksza skierowała do osób z Komitetu Organizacyjnego, zwłaszcza do pracowników AHE, iż podjęli ogromny trud na rzecz zorganizowania PDM.

 

029

Upominki w opakowaniach nawiązujących do idei przewodniej PDM…
 

Na zakończenie konferencji M. Miksza dla chwili kontemplacji wyświetliła prezentację pt: Pęknięcie w dzbanie (dostęp: https://slideplayer.pl/slide/809510/)

Każdy człowiek jest piękny i wartościowy, piękno człowieka czynią nie tylko jego zalety, ale także wady….

Fotografie w czasie PDM wykonywał pan Adrian Czech - pracownik AHE oraz Ola Salamończyk, wolontariuszka PDM.

Serdecznie dziękujemy!

Jak co roku planujemy przygotować wydanie książkowe z materiałami po VII edycji Polskich Dni Montessori 2019.

Z ankiet ewaluacyjnych wynika, że wielu uczestników uczestniczyło wielokrotnie na PDM, było jednak bardzo dużo osób, które zawitały na PDM po raz pierwszy! Oceniono, że temat podjęty na tegorocznych Polskich Dniach Montessori był ciekawy i istotny z punktu widzenia aktualnej rzeczywistości edukacyjnej. Doceniono merytoryczną wartość wykładów i warsztatów, możliwość nawiązania nowych kontaktów, odnowienia starych, zakupu pomocy i książek związanych z pedagogiką M. Montessori. Z uznaniem spotkała się artystyczna oprawa PDM , możliwość zwiedzenia Łodzi. Sugestie i uwagi zawarte w ankietach ewaluacyjnych weźmiemy pod uwagę w kolejnych edycjach!

Cieszymy się, że podkreślano serdeczną atmosferę gospodarzy Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej i Polskiego Stowarzyszenia Montessori!

 

Do zobaczenia w przyszłym roku! O miejscu terminie poinformujemy wkrótce!

Organizatorzy

 

Sprawozdanie przygotowały: Małgorzata Miksza (PSM) i Ewa Witanowska (AHE)

 

Uczestnicy, którzy nie wzięli zaświadczeń o uczestnictwie w PDM 2019 prosimy o kontakt:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Wychowanie kosmiczne w wybranych wypowiedziach Marii Montessori


 

 

„Gwiazdy, ziemia, skały, wszystkie formy życia są ze sobą ściśle powiązane i tworzą całość; a zależności między nimi są tak duże, że nie możemy zrozumieć żadnego kamienia, nie wiedząc nic o wielkim słońcu” (1, s.42).

 

„Prawa rządzące uniwersum, mogą zostać dziecku tak przybliżone, aby się nimi zainteresowało. Dzięki temu zaczyna pytać: Kim jestem? Jakie jest zadanie człowieka w tym wspaniałym kosmosie? Czy rzeczywiście żyjemy tutaj tylko dla siebie, czy też mamy jeszcze coś więcej do zrobienia? Dlaczego kłócimy się i walczymy ze sobą? Co jest dobre, a co złe? Gdzie się to wszystko skończy?” (1, s. 42).

 

„Wychowanie kosmiczne może oświecić sumienia i pomóc w przystosowaniu inteligencji do obecnych warunków (…). Dzięki dziecku, któremu pomożemy w zaspokajaniu jego potrzeb wzrastania, przygotowując mu nowe otoczenie i sposób działania pozwalający na aktywne zdobywanie doświadczeń, dzięki temu dziecku, które zrozumiemy i wesprzemy, może wręcz powstać lepsza indywidualność ludzka( wł.; migliore individualita umana). Nowi ludzi, nowi obywatele nowego świata” (5, s. 186).

 

„Współczesna geologia i ekologii zaczynają dostrzegać, że człowiek może wpływać na środowisko. Inne organizmy je chronią, ale nie ulega wątpliwości, że zadanie człowieka jest dużo bardziej skomplikowane: ma ulepszać ziemię” (3, s. 138).

 

„Żaden opis, żaden obraz, żadna książka nie może zastąpić zobaczenia prawdziwego drzewa z całym życiem rozgrywającym się wokół niego w lesie… Ogromną ilość żywych stworzeń wokół drzew oraz ich majestat i różnorodność trzeba po prostu zobaczyć i nikt nie może przynieść ich do szkoły” (2, s. 120).

 

„Nauczycielka musi być sama przekonana o wspaniałości tej całości, aby móc przekazać ją dziecku” (2, s. 124).

 

„Uczyć szczegółów, znaczy gmatwać, uczyć związków - znaczy umożliwiać rozpoznanie” (2, s. 124).

 

„Materiał musi prowadzić do wyobrażenia całości poprzez studiowanie szczegółów” (2, s. 121).

 

„Dając dziecku do ręki kamień to tak, jakbyśmy mu dawali cały świat” (2, s. 124).

 

„Nowe pokolenia muszą zrozumieć, że każdy człowiek jest uzależniony od innego człowieka i każdy musi przyczyniać się do ulepszania egzystencji” (1, s. 27).

 

„Człowiek jest tą wyższą istotą obdarzoną inteligencją, której celem jest realizacja poważnej misji: przekształcania Ziemi, zdobywania i wykorzystywania, przez budowanie cudownego nowego świata, który przewyższa i zastępuje cuda natury. To człowiek tworzy cywilizację. Praca człowieka nie ma granic…” (4, s. 86).

 

„Gdy ludzkość kroczy przez ziemię, ziemia ulega przemianie, rośliny stają się piękniejsze, gleba daje większe plony; wszędzie, gdzie przeszedł człowiek, ziemia staje się piękniejsza” (3, s. 138).

 


 

Źródła:

 1. Maria Montessori, Menschlische potentialität und Erziehung (To educate the human potential), (w): Kosmische Erziehung, Kleine Schriften Montessoris Bd 1, Herder, Freiburg, 1993, s. 35 – 114.
 2. Maria Montessori, Von der Kindheit zur Jugend (From Childhood to Adolescence), (w): Kosmische Erziehung, Kleine Schriften Montessoris Bd1, Herder, Freiburg, 1988, s. 115 – 169.
 3. Maria Montessori, Wykłady londyńskie 1946, PWN, Warszawa 2019.
 4. Maria Montessori, O kształtowaniu się człowieka, PWN, Warszawa 2019.
 5. Czym jest wychowanie kosmiczne, (w): Pedagogika Marii Montessoriw Polsce i na świecie, Red. naukowa Barbara Surma, s. 183 – 186.

Wyboru dokonała: Małgorzata Miksza