PDM

 • PDM-2023 - 1.jpg
 • PDM-2023.jpg

Warsztaty 2022

1. Herosi geometrii

Axel Winkler /Niemcy/


W czasie seminarium przedstawię czołowych „herosów”(przedstawicieli) geometrii, jak Pitagoras i Archimedes. W oparciu o analizę ich osobowości będziemy pracować nad twierdzeniem Pitagorasa, zagadnieniem koła i obliczaniem powierzchni. Będzie także możliwość wypróbować i popracować z pomocami Montessori .

 

2. TY i JA – rozumieć i rozwiązywać konflikty

Aleksandra Lux /Niemcy/


Ćwiczenie z zakresu NIG (neuroimaginacyjnejkreacji) przyczynia się w duchu Marii Montessori do wychowania dla pokoju. Dzieci uczą się modyfikować perspektywę oglądu i przyjmować inne sposoby patrzenia na problem. W ten sposób możemy lepiej zrozumieć różnice zdań. Przyczynia się to do budowania tolerancji i akceptacji innych poglądów, pomagając rozwiązywać konflikty pokojowo i w atmosferze wzajemnego szacunku.

 

4. Geragogika Montessori. Radość uczenia się w starości. 

Christine Mitterlechner /Austria/


 Maria Montessori poświęcała dzieciom całą swoją energię i miłość, by towarzyszyć im na drodze do samorozwoju, samodzielnościi odpowiedzialności. Z dzieci wyrastają dorośli, którzy następnie zasilają grupę seniorów. Moja uwaga i wsparcie koncentruje się na owych ludziach starszych, z tego względu po krótkim wprowadzeniu teoretycznym w geragogikę montessoriańską chodzić będzie o poznanie i praktyczną pracę ze specjalnymi materiałami geragogicznymi przeznaczonymi dla seniorów bez i z dysfunkcjami poznawczymi. Praktyczne przeżycie pełnej „fazy wolnego uczenia się dla seniorów“ (składającej się z budowania nastroju - aktywizacji, wolnego wyboru pracy, realizacji samodzielnie wybranej pracy, fazy ciszy, refleksji, wzmocnienia duchowego i wyciszenia) stanowi radosny punkt kulminacyjny tego warsztatu.

 

5. Przestrzeń do rozwoju sensomotorycznego dziecka do 3 roku życia 

Yuliia Shevchenko /Ukraina, Gdańsk/


Na warsztacie przyjrzymy się:

 • Jakie są wyzwania dla dziecka w pierwszych latach życia.

 • Jak pomóc dziecku osiągnąć pełny potencjał.

 • Punkty odniesienia rozwojusensomotorycznego dziecka.

 • Jaka przestrzeń pomoże w tym rozwoju.

  

6. Edukacja STEAM w kuchni

dr hab. Barbara Surma, dr Irmina Rostek, dr Katarzyna Szewczuk, dr Irena Pulak /Akademia Ignatianum w Krakowie/


Na warsztacie zostaną zaprezentowane dobre praktyki (propozycje zajęć rozwijających umiejętności STEAM) przy wykorzystaniu produktów żywnościowych. Uczestnicy wykonają kilka eksperymentów w małych grupach. Otrzymają niezbędne informacje na temat edukacji STEAM w przedszkolach.

 

7. Z lekturą przez świat 

Katarzyna Gaworska, Agnieszka Trojniak   /Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie/


Książka umożliwia dziecku poznawanie świata. Pomaga w kształtowaniu nowych wyobrażeń i pojęć, przekazuje wiedzę o świecie i ludziach. Porządkuje wiedzę o dotychczasowych odkryciach dziecka i ukazuje je w najbliższym otoczeniu. Dzięki temu jest ona często drogą do poznania otaczającego dziecko środowiska przyrodniczego i społecznego. Przybliża również dziecku cechy środowiska, w którym na co dzień nie przebywa lub styka się z nim sporadycznie.

Prowadzące przedstawią propozycje pracy z lekturą Zaczarowana Zagroda na drugim poziomie i Anaruk, chłopiec z Grenlandii – na trzecim poziomie Montessori. Na powyższych przykładach omówią ścisłe korelacje edukacji kosmicznej z edukacją polonistyczną, matematyczną, plastyczną i techniczną.

 

8. Małe dziecko w wielkim świecie żywiołów

Mirella Kuszaj /Tyskie Przedszkole Montessori w Tychach/, Dorota Czyżykowska   /Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 w Gliwicach/ 


Warsztat poprzez integrowanie wiedzy z różnych dziedzin ma na celu ukazanie jak w prosty sposób wykorzystując dary natury zaszczepić w dziecku ciekawość świata przyrody. Proponowane przez nas wielorakie aktywności dostosowane do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym (także dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – podkreślenie możliwości wykorzystania ich w terapii) ukazują, że żywioły wspomagają człowieka, ale też mogą nieść zagrożenie. Pokażemy jak przygotować makiety, maty, tace demonstracyjne do lekcji w kręgu a także pomoce do pracy własnej dzieci z zakresu czterech żywiołów.  Pragniemy także przedstawić krótką lekcję rozwojową na temat ognia i jego wykorzystania przez człowieka na przestrzeni czasu.

 

9. Marte Meo & Pomóż mi samemu to zrobić

Ewa Schwarzbach, Helena Korman  /Marte Meo Polska/ 


Marte Meo jest metodą doradczą dla rodziców, wychowawców przedszkolnych,opiekunów,nauczycieli oraz wszystkich pracujących z ludźmi i dla ludzi. Marte Meo w dowolnym tłumaczeniu znaczy osiągnąć coś własnymi siłami.
Metoda ta działa na zasadzie dokładnej analizy krótkich ujęć filmowych. Filmowane są zwyczajne, codzienne czynności jak np.: wspólne spożywanie posiłku, odrabianie lekcji czy zabawa z dzieckiem. Filmy te, po dokładnej analizie, sekunda po sekundzie, pozwalają dostrzec wszystko to co umyka nam w biegu życia codziennego a ma diametralne znaczenie we wspieraniu rozwoju. Dzięki tak dokladnej analizie interakcji, mamy możliwość odkrycia istniejących potencjałów i zdolności naturalnych dziecka, rodzica, opiekuna. Metoda ta bazuje na odkryciu pozytywnych cech i potencjałów oraz uruchomieniu zdolności naturalnych tych osób, na obserwacji a nie na teoriach. Tak jak w pedagogice Montessori wychodzi się od posiadanych zasobów dziecka i osoby dorosłej. Proces wspierania zaczynamy tam, gdzie jesteśmy a nie gdzie chcemy być. Krok po kroku, własnymi siłami dochodzi do pozytywnych zmian i rozwoju istniejącego potencjału. 

Marte Meo ma zastosowanie wszędzie tam gdzie ma miejsce komunikacja, jest szczególnym rodzajem komunikacji dziecka z osobą dorosłą, która szanuje dziecko, towarzyszy mu, je wspiera i motywuje.
Na podstawie krótkich clipów filmowych przedstawię tę metodę, która z powodzeniem znalazła zastosowanie w 42 krajach a od 2016 również w Polsce. W Toruniu pierwszymi wyszkolonymi Marte Meo Praktykami są Panie pracujące w żłobkach Montessori im.Aniołów Stróżów. Metoda Marii Aarts, założycielki Marte Meo, doskonale znajduje zastosowanie w pracy metodą Montessori: okres dzieciństwa jest okresem twórczym, okresem odkrywania potencjałów.   

 

10.  Montessoriańska ortografia w klasach IV–VI 

Katarzyna Nowak   /Chrześcijańska Szkoła Podstawowa DANIEL w Warszawie/


W jaki sposób na drugim stopniu edukacji (9–13 lat) wprowadzać zasady ortografii, aby nie zanudzić młodych ludzi? Czy można się bawić ortografią? Jak i jakie przygotować pomoce? Dlaczego w nauce ortografii sprawdza się „najbardziej niesprawiedliwa gra na świecie”? Będzie to opowieść o wybranych wątkach z ortografii, jej historii, bogactwa leksykograficznego. Oprócz teorii będzie można zapoznać się z materiałami i pomocami służącymi do pracy nad tymi zagadnieniami. Nie zabraknie również ciekawostek związanych z ortografią. Dlaczego sprawia trudność zarówno obcokrajowcom, jak i rodzimym użytkownikom języka? Czemu jeśli sięgamy w domu po słownik, to częściej po ortograficzny niż języka polskiego? Czy dyktanda mają jeszcze sens i jak w nauce ortografii sprawdzają się kolory oraz pamięć mięśniowa? Na co warto zwrócić uwagę podczas pracy z trudnościami ortograficznymi, tak by wpływała ona również na zasób słownictwa i umiejętność rozumienia tekstu oraz pomagała w analizowania faktów z różnych obszarów języka polskiego. Zapraszam do podróży przez krainę pełną pomocy zgodnych z pedagogiką Montessori.

 

13. Metodyka eksploracyjna w pedagogice Montessori.

dr n.med. Emilia Grzęda /Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu/


Inspirujący i Interdyscyplinarny warsztat dotyczący zastosowania eksploracji naukowej w pedagogice Montessori. Prezentowane metody pracy oparte na aktualnych neurobiologicznych doniesieniach naukowych są jednocześnie spójne z założeniami Marii Montessori. Podczas spotkania zaprezentuję przykład edukacji eksploracyjnej, gdzie zadania dla każdego uczestnika zmieniają się w przygodę odkrywania, poznawania, tworzenia i działania. Odpowiednio skonstruowana metoda naukowa to sposób na poznanie otaczającego świata i praw nim rządzących w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze, to miejsce na myślenie przyczynowo skutkowe, oraz tworzenie i weryfikowanie własnych hipotez, to metoda pracy podczas której dzieci w różnym wieku poprzez samodzielne działanie mogą rozwijać umiejętności i pasje naukowe w sposób dla nich naturalny i przyjazny. Maria Montessori tworząc swą metodę nie posiadała współczesnej nam wiedzy dotyczącej rozwoju mózgu i mechanizmów kognitywnych, jednak poprzez uważną obserwację i podążanie za dziećmi stworzyła ponadczasowy model edukacji, który możemy dziś odkryć na nowo.

 

14. Rozwój człowieka poprzez wieki - rozwinięcie Trzeciej Wielkiej Lekcji Marii Montessori  

Maurycy Kustra   /"Harmonia" Prywatna Szkoła Montessori w Poznaniu/


W trakcie warsztatów chciałbym podzielić się z uczestnikami PDM swoimi doświadczeniami w edukacji historycznej w szkole Montessori oraz pokazać syntetyczne materiały, które są owocem kilku lat pracy.

Przedstawię materiały pomocne do realizacji tematu Rozwój człowieka poprzez wieki, który jest rozwinięciem Trzeciej Wielkiej Lekcji Marii Montessori. 

Ukażę wagę syntetycznego ujęcia, które obecnie często ulega zatarciu przy skupieniu się nauczyciela na szczegółach. W tym celu zaprezentuję materiał który w syntetyczny sposób podsumowuje różne zagadnienia (np. władza, sztuka, społeczeństwo, gospodarka, domostwa) i ich zmiany poprzez wieki. Materiał ważny pod kątem pedagogiki Montessori, gdyż można z nim pracować horyzontalnie i wertykalnie. A więc można zgłębiać daną epokę w różnych jej aspektach, lub badać dane zagadnienie w czasie, a na koniec wyrobić sobie całościowe spojrzenie. Cezurami czasowymi zastosowanymi w materiale są epoki od prahistorii po współczesność.

Na koniec chciałbym zaprezentować jak w edukacji montessoriańskiej można wykorzystać nowoczesne technologie, które mają olbrzymi potencjał dydaktyczny i z czasem ulegną upowszechnieniu. Próbkę zamieszczam na swojej stronie https://www.facebook.com/pg/Historia-z-Morisem-Montessori-edukacja-domowa-i-materia%C5%82y-online-106394117451799/posts/?ref=page_internal

 

15. Jak przyjąć KRYTYKĘ?

Anna Maria Wojtyniak   /Szkoła Podstawowa Montessori w Kowalach/


 „Jeśli nie masz wroga w środku, wróg z zewnątrz nie może cię skrzywdzić.” (afrykańskie przysłowie)

Zatyka cię w piersiach, zaczyna boleć brzuch i pocą ci się dłonie? To objawy stresu.

I w sumie nic dziwnego – niezależnie od tego, jak bardzo czujemy się pewni siebie i znamy swoją wartość, krytyczna ocena nie jest rzeczą ani łatwą, ani przyjemną. W dzisiejszych czasach krytyka jest dla nas tym, czym spotkanie niedźwiedzia było dla naszych praprzodków. Nasz mózg odbiera sygnał o zagrożeniu i daje nam dwa wyjścia: uciekać albo atakować! Krytyka choć nie stanowi fizycznego zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa, przez nasz emocjonalny mózg jest postrzegana inaczej.

A zatem jak przyjąć krytykę?

Jak mogę zaopiekować się sobą i dać sobie wsparcie?

Kiedy słyszymy krytykę mamy wg Marshalla B. Rosenberga (autora metody Porozumienie Bez Przemocy) dwie opcje wyboru: empatię, czyli zrozumienie, czego dana osoba potrzebuje i szczerość, czyli wyrażenie swoich potrzeb. Obie są potrzebne, jak dwie nogi, ale możemy wybrać jedną w zależności od tego, czego potrzebujemy bardziej. Widzimy, że ktoś jest wzburzony więc może najpierw pokażemy mu, że go rozumiemy, a potem powiemy jak to wygląda z naszej strony. Według Marshalla B. Rosenberga: „Jeśli w krytyce usłyszymy ukryte potrzeby nikt nie będzie w stanie nas obrazić!”

 

16. Znaczenie relacji pomiędzy rodzicem i nauczycielem

Ewa Nikołajew-Wieczorowska   /CUD Montessori w Poznaniu/


Komunikacja pomiędzy Rodzicami i nauczycielem dziecka to niezwykle ważny obszar współpracy w żłobku, przedszkolu i w szkole. Obie strony doceniają jej znaczenie, ale bardzo często dochodzi pomiędzy Nimi do konfliktów, nieporozumień. Rodzice mają poczucie niezrozumienia potrzeb i wyjątkowości Ich dziecka, z kolei nauczyciele czują się bezsilni widząc, że Rodzice nie realizują Ich wskazówek. Koło się zamyka a wszystko to dzieje się ze szkodą dla dziecka, które niewątpliwie stoi w centrum wydarzeń. Zapraszam do wymiany zdań, ćwiczeń i do podjęcia próby zbudowania skutecznej strategii komunikacji pomiędzy osobami, dla których dobro dziecka jest najważniejsze.

 

17. Wielkie wartości w małym teatrze

Anna Bryk, Karolina Gut-Gzyl   /Przedszkole nr 4 im. Kaprala Niedźwiedzia Wojtka w Świdniku/


Warsztat obejmuje zakres tworzenia małych form teatralnych w przedszkolu, szkole na okoliczność uroczystości, spotkań z rodzicami, zajęć rozwojowych z uwzględnieniem specyfiki pedagogiki Marii Montessori.

Treści warsztatowe obejmują kwestie powstawania spektaklu i jego reżyserii, m. in. pracę nad formą teatralną, scenariuszem (podejmowanie tematów rozwijających ciekawość świata dziecka w aspekcie montessoriańskim), kreowanie postaci scenicznych, kostiumów, rekwizytów, tworzenie choreografii, dobór muzyki, zabawy teatralne. Na warsztacie dowiemy się nieco o terapeutycznej roli teatru czyli jak tworzyć klimat wzajemnego zaufania, przełamywać barierę wstydu i lęku, jak budować odwagę sceniczną małych aktorów.

Warsztat skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli pierwszego i drugiego poziomu edukacji.

Planowany autorski spektakl na rozpoczęcie konferencji będzie jedną z podstaw do pracy warsztatowej uczestników.

 

18. Taniec i Montessori

Katarzyna Ustowska   /Sopocka Szkoła Montessori/


Warsztat Montessori Dance Guide przedstawia podejście do edukacji tańca kreatywnego zgodnej z filozofią Montessori. To zaproszenie do poznania i doświadczenia wszystkimi zmysłami tańca i jego elementów: przestrzeni, czasu, siły i ciała, w kontekście edukacji Montessori. Nasz taniec rozpoczniemy od doświadczenia sensorycznego, a rzeczywistość stanie się źródłem inspiracji i kontekstem działań twórczych. Jednocześnie zaangażujemy ciało i umysł, wspierając umiejętność świadomego i swobodnego poruszania się po świecie. Taniec stanie się indywidualną odpowiedzią na to w jaki sposób postrzegamy świat zewnętrzny i wewnętrzny, oraz w jaki sposób chcemy go kształtować. Poznamy taniec, który może być ucieleśnieniem naszej wrażliwości i osobowości; który jest praktyką relacji, oraz sposobem nauki o samym sobie i o świecie. 

 

19. Projekt – Historia!

Anna Nowak-Ludziejewska   /Szkoła Podstawowa Montessori w Kowalach/


Lekcje historii często są kojarzone z podawczym przekazywaniem wiedzy, wkuwaniem na pamięć dat i władców. Metoda Montessori oferuje wiele materiałów, których celem jest zainteresowanie dzieci tą dziedziną. Starszym uczniom może to nie wystarczać. Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli poznać inne metody pracy, między innymi zaczerpnięte z podejścia Lean oraz grywalizacji, które mogą współgrać z metodą Meontessori. Uczestnicy nie tylko będą mogli zainspirować się zaprezentowanymi lekcjami, ale także poczuć na własnej skórze, czy to działa?

 

20. „Opowieść o różach”- lekcja rozwojowa połączona z prezentacją autorskich pomocy rozwojowych

Iwona Rojewska   /Przedszkole Miejskie nr 220 w Łodzi/


Róże towarzyszą ludziom od starożytności. Ich piękno i delikatność sprawiły, że stały się one symbolem i darem miłości. Zapraszam zainteresowane osoby w podróż do świata tych cudownych kwiatów. W trakcie spotkania przedstawię jedną z możliwości rozwijania dziecięcej wrażliwości i uważności na piękno przyrody. Podzielę się moimi doświadczeniami z odkrywania powiązań świata natury i kultury. Przedstawię propozycję wprowadzenia dzieci w wieku przedszkolnym w świat wartości. Podczas spotkania zaprezentuję książeczkę pt. „Opowieść o różach", autorski projekt edukacyjny oraz pomoce rozwojowe.
Uczestnicy warsztatu otrzymają książeczkę „Opowieść o różach", która mam nadzieję stanie się inspiracją do dalszych poszukiwań i budowania zachwytu nad pięknem otaczającego świata w pracy z dziećmi

 

21. Wielkie opowieści w przedszkolu

Agnieszka Dzierka, Monika Mariola Kondracka   /Fundacja "Kto mi dał szkrzydła" Białystok/


Ukażemy, w jaki sposób prezentujemy Wielkie Opowieści już w przedszkolu, które stanowią odpowiedź na fascynację dzieci kosmosem oraz zjawiskami we Wszechświecie. Wyzwalają zainteresowania światem zwierząt, które na Ziemi pojawiły się jako pierwsze, historią człowieka który odkrył liczby i nauczył się zapisywać swoje myśli.

Korzystając z prostych form scenicznych, włączając ruch, muzykę i mowę ciała przeżyjemy wspólnie z uczestnikami warsztatu „Opowieść o powstaniu Wszechświata”. Tym samym pokażemy autorski scenariusz do wykorzystania w pracy z grupą oraz podczas przedszkolnych i szkolnych uroczystości. Zajęcia zostaną również pokazane w formie pracy zdalnej.

Ponadto zaprezentowane zostaną wybrane pomoce rozwojowe Marii Montessori do pozostałych opowieści, związanych z powstaniem życia na Ziemi”, historią człowieka, powstaniem liczb i  alfabetu.

 

22. Historie ze szkatułki – kreatywne wspieranie i rozwijanie kompetencji językowych dzieci.

Ewa Pietrek, Małgorzata Madejczyk   /Zespół Szkolno-Przedszkolny Stowarzyszenia Pro Liberis Silesiae w Raszowej/


„Wyobraźnia jest podstawą ludzkiego umysłu, który konstruuje i tworzy.” (M. Montessori)

W trakcie naszych warsztatów uczestnicy będą mieli możliwość poznania wybranych metod prezentacji opowieści stosowanych w pracy z dziećmi w wieku młodszym. Faza wrażliwa na rozwój języka u dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych jest niezwykle istotną kwestią. To, co je otacza powinno oddziaływać całościowo, a więc na strefę fizyczną, poznawczą, społeczną i emocjonalną. Każde dziecko powinno mieć możliwość bezpośredniego działania, doświadczania, przeżywania, a zapewnienie warunków takiej wielostronnej aktywności intensywnie rozwija wszystkie procesy psychiczne i w sposób istotny stymuluje jego rozwój.

Historie ze szkatułki to opowiadania ukryte w pudełkach, zawierające tajemnicze figurki bohaterów oraz elementy scenerii.

Kamishibai – „papierowy teatr”, technika opowiadania wykorzystująca plansze z ilustracjami, wywodząca się z Japonii.

Opowieści dźwiękowe – opowiadania o uproszczonej budowie, z wykorzystaniem prostych instrumentów.

Prezentując wybrane techniki, podzielimy się tym, w jaki sposób zachęcamy dzieci najpierw do aktywnego odbioru treści (słuchania), a później do samodzielnego działania, angażując w to zmysły. Techniki te są również jednym ze sposobów wspierania twórczego rozwoju dziecka.

  

25. ,,Kiedy słońce było Bogiem" - czyli podróż poprze z mitologie i wierzenia z całego świata

Kamil Kowalewski   /Polski Ośrodek Edukacji Montessori, Warszawa/


Podczas naszego spotkania zaprezentuję Państwu autorski pomysł na uzupełnienie o nowe treści trzech pierwszych Wielkich Lekcji Marii Montessori na drugim poziomie edukacyjnym (10-13lat). Włączymy do omawianych tematów zagadnienia humanistyczne z praktycznymi ćwiczeniami, edukacją językową, matematyczną, kosmiczną, techniczną i artystyczną. Udamy się w podróż poprzez mitologie i wierzenia z różnych stron świata, ze szczególnym uwzględnieniem mitologii słowiańskiej. Zaprezentuję Państwu jej piękno i oryginalność. Poszukamy podobieństw i różnic w odniesieniu do historii zaczerpniętych od innych narodów. Skupimy się głównie na stworzeniu Wszechświata, powstaniu życia na Ziemi i pierwszych ludziach, ale nie zabraknie również treści wychodzących poza te zagadnienia. Porozmawiamy o tym jak ważne jest kształtowanie własnej, indywidualnej tożsamości oraz poszukiwanie swojego miejsca nie tylko w mikro-wspólnotach, ale także w globalnej i międzyplanetarnej wiosce, na Ziemi i w Kosmosie. Wspólnie przeanalizujemy jak ważne jest dążenie młodego człowieka do samoświadomości i w jaki sposób wpływa na jego działania, myślenie, odczuwanie, interpretowanie świata. Zaprezentuję autorskie pomoce montessoriańskie oraz pomysły na pracę z dziećmi kompatybilne z prezentowanymi treściami, wspierające rozwój dziecka i zachęcające je do dalszych poszukiwań.

 

26. Kreatywne techniki tworzenia materiałów montessoriańskich

Katarzyna Michalik   /Montessori tools, Kraków/


Podczas warsztatu będziemy omawiać zmiany jakie zachodziły w technikach tworzenia materiałów od czasów Marii Montessori do dziś. Poznamy techniki pracy i tworzywa, które pomogą uatrakcyjnić warsztat pracy nauczyciela i pedagoga. Dowiemy się w jaki sposób możemy wykorzystać nową technologię, druk 3D w tworzeniu pomocy. Poznamy wady i zalety drukarki 3D, możliwości jej wykorzystania przez każdego pedagoga i nauczyciela Montessori. W części praktycznej warsztatu uczestnicy warsztatów będą mieli okazję kreatywnie użyć różnych materiałów takich jak drewno, filc, panel winylowy, mozaika szklana, orzech włoski.  Będziemy wypalać w drewnie, pisać na różnych nietypowych podłożach, wykorzystywać gotowe wydruki 3D do tworzenia nowych pomocy montessoriańskich. Każdy z uczestników stworzy fragment własnego niepowtarzalnego materiału odpowiadającego potrzebom dzieci w jego placówce.

 

27. Woda źródłem życia na Ziemi - Lekcja rozwojowa do wykorzystania w pracy z dziećmi na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Edyta Chomczyk  /Przedszkole Samorządowe nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku/, Elżbieta Iwaniuk, Katarzyna Siemieniako /Szkoła Podstawowa nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku


Kiedy odkręcamy kran, zazwyczaj nie myślimy o tym, jak cenna i niezwykła substancja spływa nam po rękach. Woda to jeden z nieodłącznych składników potrzebnych, by cała nasza planeta mogła funkcjonować prawidłowo. Towarzyszy nam w każdym momencie naszego życia. Ale czy wiemy jakie tajemnice kryje w sobie? Skąd się wzięła? Jakie ma właściwości? W jaki sposób powinniśmy o nią dbać, aby nie zabrakło jej nam i przyszłym pokoleniom na Ziemi? Skąd i jak trafia do naszych domów? Odpowiedzi na te i inne pytania będziemy poszukiwać podczas poznawania wędrówki kropelki wody. Omówimy obieg wody w przyrodzie, wyjaśniając jak powstają chmury i jakie są ich rodzaje. Poznamy stany skupienia wody oraz jak dochodzi do ich zmiany. Zaprezentujemy lekcję rozwojową z wykorzystaniem autorskich pomocy do wykorzystania w codziennej pracy z dziećmi metodą Marii Montessori. Warsztat dostarczy uczestnikom pomysłów do pracy z dziećmi na etapie wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej. Wspólne spędzenie czasu stanie się inspiracją do dalszych odkryć i poszukiwań.

  

28. „Świat przyrody wokół nas - jak wykorzystać zainteresowania przyrodnicze dzieci

Marzena Grudzińska, Magdalena Podczasi, Agnieszka Kacprzak  /Niepubliczna Podstawowa Szkoła Montessori, POEM, Warszawa/


 Warsztaty pokazują jak odkrywanie świata przyrody, pozwala dzieciom rozwijać własne zainteresowania. Odczuć radość z poznawania świata. Fenomen dzieciństwa jako twórczy rozwój dziecka z wykorzystaniem faz wrażliwych, przygotowanego otoczenia, aktywności, ciszy. Dzieci wykorzystują zdobyte umiejętności i wiadomości przyrodnicze, do rozwijania swoich zdolności plastycznych, konstrukcyjnych, literackich, matematycznych Stwarza pole działania do współpracy, rozwijania relacji społecznych i umiejętności dzielenia się wiedzą i radością nowych doświadczeń. Podziw nad pięknem przyrody otaczającego nas świata, pozwala budować korelację pomiędzy szacunkiem, miłością, samodzielnością. Interpretowanie przez dziecko siebie i otaczającego je świata. Rola nas dorosłych w poznawaniu świata przez dziecko

  

29. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w twórczej drodze ku normalizacji

dr Joanna Swędrak-Zawada /Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu/


Każde dziecko jest wyjątkowe. Każde dziecko jest inne. Różnorodność jest zjawiskiem naturalnym, wywierającym pozytywny wpływ na rozwój oraz funkcjonowanie człowieka. Stosowane w pedagogice Montessori wsparcie przejawiające się niesieniem pomocy innym uczy akceptacji i szacunku do różnorodności, jak również otwiera zupełnie nowe obszary poznania. Edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi służy przede wszystkim wspieraniu ich rozwoju społecznego, wzmacnianiu samodzielności, umiejętności radzenia sobie w otaczającym świecie. Maria Montessori uważała, że tylko poprzez wolny wybór człowiek może zgłębić swoją osobowość, zainteresowania, zdolności, kreatywność, rozwinąć i poznać samego siebie. Doświadczenie wolności i odkrycie siebie prowadzi do pełnej normalizacji.

Podczas warsztatu spróbujemy odpowiedzieć na pytania:

 • W jaki sposób kierować procesem edukacji dziecka ze SPE by mimo posiadanych dysfunkcji mogło osiągnąć normalizację

 • Zmierzymy się z zagadnieniem cierpliwości (zarówno nauczyciela jak i ucznia), oczekiwania na sukces, komunikacji, w odpowiednio przygotowanym otoczeniu.

 • Poszukamy rozwiązań na pełne, zgodne potrzebami uczestniczenie dziecka w codzienności.

 • Spróbujemy zgłębić misję nauczyciela Montessori w odniesieniu do pracy z dzieckiem o SPE (ograniczenia, stereotypy, brak wiary w możliwości dziecka, trudności z ufnością, lęk przed daniem wolności)

 • Wreszcie przyjrzymy się funkcjonowaniu dzieci w grupie szkolnej w kontekście wolnego wyboru i realizacji ich potrzeb (filmy, zdjęcia, konkretne przykłady)

 

A.  Panel dyrektora:

Administrowanie placówką Montessori z zastosowaniem programu „e-przedszkole"

Michał Napierała, Paweł Podbielski  /Montessori Pobiedziska/

Podzielimy się doświadczeniem zarządzania specyficzną firmą jaką jest przedszkole z użyciem programu e-przedszkole i pokazanie ułatwień jakie ten program daje w codziennej pracy.   

B. Panel z udziałem prowadzących warsztaty oraz nauczycieli zaangażowanych w pomoc dzieciom z Ukrainy i ich rodzinom: 

 Edukacja dzieci w warunkach pokoju i wojny w skali globalnej i lokalnej   

CPanel z udziałem dyrektorów placówek z Lublina i Świdnika, którzy rozpoczynali adaptację pedagogiki Montessori oraz kontynuują prace wg zasad Montessori: 

 Organizowanie placówki z oddziałami Montessori – nasze doświadczenia