PDM

  • banner-2020-wrzesien-0.jpg
  • banner-2020-wrzesien-1.jpg

Anna Doroszuk-Sikora /Lublin/

Jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej na kierunku pedagogika przedszkolna. W czasie studiów miała okazję poznania oraz poszerzania wiedzy
o Marii Montessori i jej pedagogice pod okiem Pani Jolanty Wieruckiej. Od jedenastu lat pracuje jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, zaś od czterech lat prowadzi grupę montessori. W swojej pracy stara się inspirować dzieci do poszukiwania w sposób twórczy nowych rozwiązań oraz wiadomości.