PDM

  • banner-2020-wrzesien-0.jpg
  • banner-2020-wrzesien-1.jpg

Elżbieta Jasińska /Białystok/

Nauczyciel mianowany z Przedszkola Samorządowego Nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku o kierunku Pedagogika Elementarna. W 2013 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie Pedagogika Montessori – indywidualizacja w edukacji elementarnej w Warszawie. W roku 2018 ukończyła studia podyplomowe w zakresie Autyzmu i Oligofrenopedagogiki. Poza pracą dydaktyczną w grupie prowadzi w przedszkolu koło języka włoskiego, rozwijając uzdolnienia językowe dzieci.