PDM

  • banner-2020-wrzesien-0.jpg
  • banner-2020-wrzesien-1.jpg

Małgorzata Grzybowska /Białystok/

Nauczyciel mianowany z Przedszkola Samorządowego nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek Pedagogika Kulturoznawcza. Posiada dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych z Wychowania przedszkolnego. W 2013 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki Montessori – indywidualizacja w edukacji elementarnej w Warszawie. Posiada także ukończone studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika).