PDM

  • banner-2020-wrzesien-0.jpg
  • banner-2020-wrzesien-1.jpg

Mirella Kuszaj /Gliwice/

nauczycielka wychowania przedszkolnego w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 4 w Gliwicach. Posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolu a także do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ukończyła Kurs Pedagogiki Marii Montessori w Poznaniu. Od 12 lat wykorzystuje metodę Marii Montessori zarówno w pracy w grupie przedszkolnej jak i w ramach pracy terapeutycznej. Nieustannie dokształca się i szuka nowych inspiracji. Uczestniczy w szkoleniach, warsztatach i konferencjach w całej Polsce. Swoim zamiłowaniem do pedagogiki Marii Montessori stara się dzielić z innymi nauczycielami wychowania przedszkolnego dlatego chętnie współpracuje z innymi placówkami.