PDM

  • banner-2020-wrzesien-0.jpg
  • banner-2020-wrzesien-1.jpg

Renata Staniecka /Łódź/

Pracuje w Przedszkolu Miejskim nr 220 w Łodzi. Jest nauczycielem dyplomowanym z 25-cio letnim stażem pracy . Nauczyciel montessoriański , nauczyciel wychowania przedszkolnego
i edukacji wczesnoszkolnej. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym wg metody Marii Montessori, w tym z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Prowadzi zajęcia dla studentów z AHE. UŁ, WSH oraz dla nauczycieli kończących kursy z pedagogiki Marii Montessori organizowane przez PSM. Jest autorką programu „Adaptacja dziecka do warunków przedszkolnych wg koncepcji pedagogicznej Marii Montessori”. Prowadzi spotkania, zajęcia otwarte oraz warsztaty dla rodziców z zakresu metody M. Montessori. W swojej pracy poszukuje nowatorskich metod i form pracy, służących nie tylko rozwijaniu zainteresowań i predyspozycji dzieci, ale także rozwiązywaniu problemów edukacyjnych.