PDM

  • banner-2020-wrzesien-0.jpg
  • banner-2020-wrzesien-1.jpg

Maria Ludwig /Opole/

Magister teologii, pedagog z zakresu pedagogiki terapeutycznej i oligofrenopedagogiki, logopeda, katecheta w PSP nr 31 w Opolu, absolwentka doskonalącego Kursu Pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Montessori w Łodzi, ukończyła Kursy Katechezy Dobrego Pasterza poziomu pierwszego i drugiego prowadzone przez Amerykańskie Stowarzyszenie Katechezy Dobrego Pasterza, które jest członkiem Międzynarodowej Rady Katechezy Dobrego Pasterza (Consiglio), prowadzi własne atrium przy parafii pw. Bożego Ciała i św. Norberta, członek Polskiego Stowarzyszenia Katechezy Dobrego Pasterza.