PDM

  • banner-2020-wrzesien-0.jpg
  • banner-2020-wrzesien-1.jpg

Ewelina Guz /Świdnik/

Jestem absolwentką pedagogiki przedszkolnej Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie , ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu pedagogiki Marii Montessori. Od dziesięciu lat pracuję w Przedszkolu nr 4 w Świdniku w grupie prowadzonej metodą Marii Montessori, gdzie mam możliwość w praktyczny sposób wykorzystywać wiedzę zdobytą w czasie studiów i różnych form doskonalenia zawodowego. Ukończyłam studia podyplomowe Terapii i diagnozy Integracji Sensorycznej oraz kurs trenera Sensoplastyki ® . Wszystkie te metody staram się łączyć podczas codziennej pracy z dziećmi, aby móc docierać do nich różnymi kanałami i w pełni wykorzystywać ich potencjał.