PDM

  • banner-2020-wrzesien-0.jpg
  • banner-2020-wrzesien-1.jpg

Anna Skrzetuska /Świdnik/

Nauczyciel grupy Montessori w Przedszkolu nr 4 w Świdniku. Absolwentka Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, kier. pedagogika, specjalność: wychowanie fizyczne i rekreacja. W 2010 roku ukończyłam studia podyplomowe na kierunku: pedagogika przedszkolna w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Obecenie studentka studiów podyplomowych UMCS w Lublinie na kierunku pedagogika Marii Montessorii.