PDM

  • banner-2020-wrzesien-0.jpg
  • banner-2020-wrzesien-1.jpg

Ewa Barbara Zaniewska /Białystok/

Nauczyciel dyplomowany z ponad 30 letnim stażem pracy z dziećmi. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku. Absolwentka wyższych studiów magisterskich na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Filii UW w Białymstoku w zakresie biologii oraz studiów podyplomowych z zakresu „Nauczyciel przyrody”, „Wychowanie seksualne”, „Andragogika”, „Oligofrenopedagogika i Dydaktyka Integracyjna” oraz kursu „Edukacja Marii Montesorii” zorganizowanego przez Fundację Edukacji Montessori w Białymstoku. Współautorka i realizatorka Innowacji pedagogicznej „Elementy Pedagogiki Marii Montessori w edukacji przedszkolnej i szkolnej.”