PDM

  • banner-2020-wrzesien-0.jpg
  • banner-2020-wrzesien-1.jpg

Katarzyna Siemieniako /Białystok/

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, prowadzi klasę Montessori w Szkole Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku.

Absolwentka studiów pierwszego stopnia w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku, kierunek pedagogika wczesnoszkolna z edukacją artystyczną oraz studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie w Białymstoku, kierunek pedagogika rewalidacyjna.

Ukończyła studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki, autyzmu (edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu) i terapii pedagogicznej. Brała udział w wielu szkoleniach i warsztatach przygotowujących do pracy metodą Montessori. Obecnie jest w trakcie realizacji studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin w Warszawie z zakresu Pedagogiki Montessori.