PDM

  • banner-2022-1.jpg
  • banner-2022.jpg

Ewa Schwarzbach

Pedagog socjalny. Terapeutka i nauczycielka Marte Meo

Jeszcze w takcie studiów, w Holandii zetknęłam się z metodą wspierania rozwoju Marte Meo. Poznanie Marte Meo i Marii Aarts, założycielki tej metody jest dla mnie wiekim szczęściem! Zafascynowana prostotą i efektywnością tej kreatywnej metody rozpoczęłam jej studiowanie.
Studia ukończyłam certyfikatem Merte Meo terapeuty i Merte Meo nauczyciela. Nadal podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w warsztach i szkoleniach z takim wykładowcami jak: Maria Aarts, prof. Gerald Hüther, Andre Stern.
Z Marte Meo pracowałam w domu seniora na oddziale gerontopsychiatrii, w międzynarodowym przedszkolu z dziećmi określanymi jako trudne. Obecnie pracuję z młodzieżą z różnych zakątków ziemi.
Marte Meo poszerza moje metody działania w pracy, szczególnie w kontakcie z dziećmi potrzebującymi specjalnego wsparcia. Marte Meo pozwala mi dostrzec to, jak mogę wspierać dziecko w jego rozwoju w codziennych sytuacjach, jak wiele jest małych kroków i momentów, które pozwalają mi na dobrą relację i budowanie więzi.
Dodatkowo prowadzę szkolenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli