PDM

  • banner-2020-wrzesien-0.jpg
  • banner-2020-wrzesien-1.jpg

Paulina Górecka /Białystok/

Nauczyciel mianowany ze Szkoły Podstawowej Nr 44 im. Stanisława Moniuszki w Białymstoku. Obecnie wychowawca klasy III pracującej w/g pedagogiki Marii Montessori. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Posiada dyplom ukończenia studiów podyplomowych Terapii Pedagogicznej. Jest w trakcie studiów podyplomowych z Pedagogiki Marii Montessori. Ponadto, posiada certyfikat z tytułem Terapeuta Ręki w zakresie samodzielnego prowadzenia diagnozy i terapii ręki. Co więcej, aktywna uczestniczka wielu kursów, szkoleń i warsztatów pozwalających jej zgłębiać wiedzę i rozwijać umiejętności niezbędne w codziennej pracy z dziećmi.