PDM

  • banner-2022-1.jpg
  • banner-2022.jpg

Program 2022

Polskie Dni Montessori | Lublin 3 – 5 czerwca 2022 r.

Piątek, 3 czerwca 2022 r. 

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Głęboka 43, 20-612 Lublin


9:00 - 12:00 Hospitacje w placówach Montessori Lublina i Świdnika

 

13:00 – 15:00

Rejestracja uczestników. Powitalna kawa.

Zapoznanie się z ofertą wystawienniczą. 

 

15:00 – 16:00 Otwarcie Polskich Dni Montessori

 

Powitanie i słowo organizatorów 

prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Przewodnicząca Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk 

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, JM Rektor UMCS w Lublinie 

dr hab. Stanisława Byra, prof. UMCS, Dyrektor Instytutu Pedagogiki UMCS w Lublinie 

dr Małgorzata Miksza, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Montessori

 

Występ artystyczny dzieci, rodziców i nauczycieli z Przedszkoli w Świdniku .

Kim jestem – przygoda małej Perły- reżyseria: Anna Bryk, Przedszkole nr 4 im. Kaprala Niedźwiedzia Wojtka w Świdniku.

 

16:00 – 16:30 Wykład inauguracyjny  

Barbara Isaacs, Prezydent Montessori Europa oraz współzałożycielka Montessori Musings UK 

Montessori principles and their links with developmental theory and research (Założenia pedagogiki Montessori i ich związki z teorią rozwoju oraz badaniami naukowymi) (nagranie)

  

16:30 – 17:00 Wykład

dr hab. Renata Michalak prof. UAM  /(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu/

Synergia wybranych teorii uczenia się dzieci w działalności edukacyjnej (on–line)

 

17:00 – 17.30 Przerwa na kawę i herbatę

17:30 – 18:00 Wykład 

dr hab. Barbara Surma, prof. AIK   /Akademia Ignatianum w Krakowie/

Edukacja STEAM – kształtowanie kompetencji naukowych w przedszkolach Montessori 

 

18:00 – 18:45 Wykład 

dr hab. Renata Bednarz – Grzybek   /Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie/, dr hab. Beata Bednarczuk, prof. UMCS   /Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie/

Edukacja na rzecz dziecka. Projekt Marii Montessori i jego implementacja na Lubelszczyźnie

 

19:00 Kolacja w formie bufetu oraz tort jubileuszowy Lubelskiego Oddziału PSM

 

Sobota, 4 czerwca 2022 r.

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Głęboka 43, 20-612 Lublin


8:00 – 9:00 Rejestracja uczestników

 

9:00 – 9:30 Wykład 

prof. dr hab. dr h.c. multi Bogusław Śliwerski   /Uniwersytet Łódzki/ 

(G)rywalizacja w szkole wychowaniem do wojny (on-line)

   

9:45 – 11:15  Warsztaty I sesja - /zajęcia równoległe do wyboru/ 

 

W2. TY i JA – rozumieć i rozwiązywać konflikty, A.Lux 

W4. Geragogika Montessori. Radość uczenia się w starości, Chr. Mitterlechner 

W6. Edukacja STEAM w kuchni, dr hab. Barbara Surma i.in., 

W5. Przestrzeń do rozwoju sensomotorycznego dziecka do 3 roku życia, Y. Shevchenko 

W20. Opowieść o różach - lekcja rozwojowa połączona z prezentacją autorskich pomocy rozwojowych, I.Rojewska 

W21. Wielkie opowieści w przedszkolu, A.Dzierka, M.Mariola Kondracka 

W22. Historie ze szkatułki – kreatywne wspieranie i rozwijanie kompetencji językowych dzieci, E.Pietrek, M.Madejczyk 

W25. Kiedy słońce było Bogiem - czyli podróż poprze z mitologie i wierzenia z całego świata, K.Kowalewski 

W26. Kreatywne techniki tworzenia materiałów montessoriańskich, K.Michalik 

W27. Woda źródłem życia na Ziemi - Lekcja rozwojowa... E.Chomczyk, E.Iwaniuk, K.Siemieniako 

W28. Świat przyrody wokół nas - jak wykorzystać zainteresowania przyrodnicze dzieci, M.Grudzińska, M.Podczasi, A.Kacprzak 

 

11:15 – 11:45 Przerwa na kawę i herbatę 

 

11:45 – 13:15  Warsztaty II sesja  /zajęcia równoległe do wyboru/  

 

W1. Herosi geometrii, A.Winkler 

W7. Z lekturą przez świat, K.Gaworska, A.Trojniak 

W8. Małe dziecko w wielkim świecie żywiołów, M.Kuszaj, D.Czyżykowska 

W9. Marte Meo & Pomóż mi samemu to zrobić, E.Schwarzbach, H.Korman 

W10. Montessoriańska ortografia w klasach IV–VI, K.Nowak 

W13. Metodyka eksploracyjna w pedagogice Montessori, dr n.med.E.Grzęda 

W14. Rozwój człowieka poprzez wieki - rozwinięcie Trzeciej Wielkiej Lekcji Marii Montessori, M.Kustra 

W15. Jak przyjąć KRYTYKĘ?, A.M.Wojtyniak 

W16. Znaczenie relacji pomiędzy rodzicem i nauczycielem, E.Nikołajew- Wieczorowska 

W17. Wielkie wartości w małym teatrze, A.Bryk, K.Gut-Gzyl 

W18.Taniec i Montessori, K.Ustowska 

 

13:15 – 14:30 Przerwa na lunch serwowany w salach budynku Instytutu Pedagogiki 

 

14:30 - 15:00 Wykład

dr Małgorzata Miksza   /Polskie Stowarzyszenie Montessori, Łódź/

Maria Montessori o „tajemnicy dziecka”

 

15:15 – 16:45  Warsztaty III sesja  /zajęcia równoległe do wyboru/

 

W4. Geragogika Montessori. Radość uczenia się w starości, Chr. Mitterlechner 

W6. Edukacja STEAM w kuchni, dr hab. Barbara Surma i.in., 

W18.Taniec i Montessori, K.Ustowska 

W19. Projekt – Historia!, A.Nowak-Ludziejewska 

W20. Opowieść o różach - lekcja rozwojowa połączona z prezentacją autorskich pomocy rozwojowych, I.Rojewska 

W21. Wielkie opowieści w przedszkolu, A.Dzierka, M.Mariola Kondracka 

W22. Historie ze szkatułki – kreatywne wspieranie i rozwijanie kompetencji językowych dzieci, E.Pietrek, M.Madejczyk 

W25. Kiedy słońce było Bogiem - czyli podróż poprze z mitologie i wierzenia z całego świata K.Kowalewski 

W26. Kreatywne techniki tworzenia materiałów montessoriańskich, K.Michalik 

W27. Woda źródłem życia na Ziemi - Lekcja rozwojowa... E.Chomczyk, E.Iwaniuk, K.Siemieniako 

W28. Świat przyrody wokół nas - jak wykorzystać zainteresowania przyrodnicze dzieci, M.Grudzińska, M.Podczasi, A.Kacprzak 

 

 

16:45 – 17:15 Przerwa na kawę i herbatę

 

17:15 – 18.30 Strefa nauczyciela /zajęcia równoległe do wyboru/

 

A. Panel dla Dyrektorów, prowadzenie: Michał Napierała, Paweł Podbielski  /Montessori Pobiedziska/

 Administrowanie placówką Montessori z zastosowaniem programu „e-przedszkole  

B. Panel z udziałem prowadzących warsztaty oraz nauczycieli zaangażowanych w pomoc dzieciom z Ukrainy i ich rodzinom:

 Edukacja dzieci w warunkach pokoju i wojny w skali globalnej i lokalnej  

C. Panel z udziałem dyrektorów placówek z Lublina i Świdnika, którzy rozpoczynali adaptację pedagogiki Montessori oraz kontynuują prace wg zasad Montessori:

 Organizowanie placówki z oddziałami Montessori – nasze doświadczenia 

D. Spacer z przewodnikiem po Lublinie

 

19:30 Zapraszamy na imprezę integracyjną do: Trójka - VIP ROOM, ul Langiewicza 16

  

Niedziela, 5 czerwca 2022 r.

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Głęboka 43, 20-612 Lublin


 

8:00 – 9:00  Msza św. (dla chętnych) 

9:00 – 09:15 Niedzielna kawa 

9:15 - 9:45 Wykład

Angela Murray, PhD  /University of Kansas (UK), Center for Montessori Research at UK/

Research on Montessori practices (Badania nad montessoriańską praktyką edukacyjną) (nagranie)

 

9:45 - 10:30

Dyskusja panelowa z udziałem dorosłych absolwentów placówek Montessori:

Wartość szkoły Montessori w perspektywie doświadczeń życiowych

 

10:30 – 11:00 Przerwa na kawę i herbatę

  

11:00 – 12:30  Warsztaty IV sesja - /zajęcia równoległe do wyboru/

 

W1. Herosi geometrii, A.Winkler 

W2. TY i JA – rozumieć i rozwiązywać konflikty, A.Lux 

W7. Z lekturą przez świat, K.Gaworska, A.Trojniak 

W8. Małe dziecko w wielkim świecie żywiołów, M.Kuszaj, D.Czyżykowska 

W9. Marte Meo & Pomóż mi samemu to zrobić, E.Schwarzbach, H.Korman 

W10. Montessoriańska ortografia w klasach IV–VI, K.Nowak 

W13. Metodyka eksploracyjna w pedagogice Montessori, dr n.med.E.Grzęda 

W14. Rozwój człowieka poprzez wieki - rozwinięcie Trzeciej Wielkiej Lekcji Marii Montessori, M.Kustra 

W15. Jak przyjąć KRYTYKĘ?, A.M.Wojtyniak 

W16. Znaczenie relacji pomiędzy rodzicem i nauczycielem, E.Nikołajew- Wieczorowska 

W17. Wielkie wartości w małym teatrze, A.Bryk, K.Gut-Gzyl 

W19. Projekt – Historia!, A.Nowak-Ludziejewska

  

12:45 – 13:30

Zakończenie Polskich Dni Montessori połączone z wystąpieniem Pani Yulii Shevchenko (Ukraina / Gdańsk) i przyjęciem deklaracji: PSM na rzecz wychowania dla pokoju.

Występ artystyczny studentów UMCS.

 

 ok. 13:45 

Spacer z przewodnikiem po Starym Mieście Lublina