PDM

  • banner-2022-1.jpg
  • banner-2022.jpg

Agnieszka Trojniak /Lublin/

nauczyciel dyplomowany z trzynastoletnim stażem, od dziewięciu lat pedagog montesoriański w grupach III poziomu, w Szkole Podstawowej nr 27 im. M. Montessori w Lublinie.
Absolwentka studiów podyplomowych, m.in.
Przyroda dla szkół podstawowych i liceum, Katolicki Uniwersytet Lubelski;
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością umysłową, Katolicki Uniwersytet Lubelski;
Pedagogika Marii Montessori, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.