PDM

  • banner-2022-1.jpg
  • banner-2022.jpg

Anna Nowak-Ludziejewska /Kowale/

Jestem antropologiem kulturowym, nauczycielem Montessori oraz trenerem Komunikacji Opartej na Empatii. Mobilna Pracownia Montessori została utworzona w 2017 roku. Była wynikiem połączenia pasji, jaką jest uczenie się z filozofią, stylem życia, jakimi są Rodzicielstwo Bliskości, Pedagogika Marii Montessori oraz empatyczna komunikacja. Wykorzystuję te działania współpracując z Szkołą Podstawową Montessori w Kowalach oraz prowadząc różnego rodzaju warsztaty dla dzieci i dorosłych. Razem z mężem staramy się wdrażać te zasady w wychowanie dwóch „dzikich” chłopców. Pedagogika Montessori, empatyczna komunikacja i antropologia kulturowa mają ze sobą wiele wspólnego. Przede wszystkim to, że te podejścia oparte są na miłości do drugiego człowieka oraz obserwacji uczestniczącej.