PDM

  • banner-2022-1.jpg
  • banner-2022.jpg

dr. Martyna Szczotka /Kraków/

pracownik naukowy Akademii Ignatianum w Krakowie, pedagog, dotychczasowa aktywność naukowo-badawcza oraz publikacyjna ściśle związana jest z pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną ze szczególnym uwzględnieniem edukacji artystycznej dzieci. Nauczyciel edukacji przedszkolnej z 15-letnim stażem pracy. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i Dydaktyki języka angielskiego. Miłośniczka biegów górskich, sportów zimowych i podróży.