PDM

  • banner-glowny-psm-2024  1.jpg
  • banner-glowny-psm-2024.jpg

Warsztaty 2023

1. Herosi geometrii

Axel Winkler /Niemcy/


W czasie seminarium przedstawię czołowych „herosów”(przedstawicieli) geometrii, jak Pitagoras i Archimedes. W oparciu o analizę ich osobowości będziemy pracować nad twierdzeniem Pitagorasa, zagadnieniem koła i obliczaniem powierzchni. Będzie także możliwość wypróbować i popracować z pomocami Montessori .

 

2Couching edukacyjny pozwala na eliminację ograniczeń

 

Alexandra Lux /Niemcy/


Maria Montessori dowiedziała się wielu rzeczy o procesie uczenia się na bazie własnych obserwacji. Aktualne badania nad mózgiem wszystko to potwierdzają. A jednak są sytuacje, które nawet przy wykorzystaniu tej wspaniałej pedagogiki czynią nas bezradnymi.

Wówczas pomóc może coaching edukacyjny. Metody coachingowe wspierają i uzupełniają pedagogikę montessoriańską. Kluczowe tematy to blokady, motywacja, koncentracja, ale również presja i oczekiwania. Coaching edukacyjny ma zastosowanie niezależnie od poziomu rozwojowego dzieci i młodzieży.

 

3. Śpiew i gra na dzwonkach oraz transpozytorze. 

Sabine Kowollik, Katja Johanning – Lehmann /Niemcy/  


 

Dzwonki służą nie tylko jako materiał zmysłowy i dydaktyczny, ale są także wykorzystywane jako instrument muzyczny. Przy pomocy dzwonków będziemy tworzyć muzykę i pieśni w zakresie oktaw. Transpozytor wzmocni harmonijny śpiew. Będziemy śpiewać piosenki i kanony.  

Grupa docelowa: pedagodzy prowadzący zajęcia z muzyki w przedszkolu i szkole oraz wszyscy zainteresowani

 

4. Przejście po linii – od ciszy do rytmu 

Sabine Kowollik, Katja Johanning – Lehmann /Niemcy/


Uczestnicy doświadczą rytm i metrum poprzez własne aktywne działanie. Elipsa, którą znamy z ćwiczenia chodzenia po linii, będzie podstawą do rytmicznego poruszania się. Dzięki temu doświadczeniu można rozwinąć poczucie muzycznego rytmu i jego notacji  

Grupa docelowa:pedagodzy prowadzący zajęcia z muzyki w przedszkolu i szkole oraz wszyscy zainteresowani

  

5. TY i JA – rozumieć i rozwiązywać konflikty.

 Alexandra Lux  /Niemcy/ 


​Ćwiczenie z zakresu NIG (neuroimaginacyjnejkreacji) przyczynia się w duchu Marii Montessori do wychowania dla pokoju. Dzieci uczą się modyfikować perspektywę oglądu i przyjmować inne sposoby patrzenia na problem. W ten sposób możemy lepiej zrozumieć różnice zdań. Przyczynia się to do budowania tolerancji i akceptacji innych poglądów, pomagając rozwiązywać konflikty pokojowo i w atmosferze wzajemnego szacunku

 

 6. Rozwój kreatywności u dziecka 

Yuliia Shevchenko /Ukraina, Polska/


Przypomnimy sobie, jaki jest główny cel wychowywania dzieci i jak wiąże się to z kreatywnością. Porozmawiajmy o błędach nauczycieli, które utrudniają rozwój kreatywności dzieci. Dowiesz się, jak zorganizować kreatywną przestrzeń w klasie. Podzielmy się pomysłami, jak zaangażować dziecko w sztukę. Porozmawiajmy o tym, jak dopasować to do ogólnego planu zajęć.

  

7. Metoda „otwartej księgi” opracowanej przez M. Montessori w edukacji religijnej

dr hab. Barbara Surma, prof. AIK /Akademia Ignatianum w Krakowie/


 Montessori, opracowując podstawy edukacji religijnej przybliżała dzieciom mszę św. proponując „metodę otwartej księgi”. Została ona dostosowana przez Sofię Cavalletti do przedstawiania innych sakramentów, takich jak chrzest, namaszczenie chorych, bierzmowanie.

 Grupa docelowa: dla osób po kursie Katechezy dobrego Pasterza (poziom pierwszy) i dla osób zainteresowanych

 

8. Świat bez granic - materiały do poznawania państw i ich dziejów podczas zajęć historycznych 

Maurycy Kustra


Świat bez granic - temat konferencji można rozumieć na wiele sposobów. Ja chcę skupić się na jednej interpretacji. Na tym, że będąc w szkole, dziecko dzięki materiałom edukacyjnym może bez problemu poznawać cały świat - różne kraje w poszczególnych okresach historycznych. Dzięki odpowiednim materiałom ma możliwość zapoznania się z różnymi kulturami, co może stanowić punkt wyjścia do samodzielnego pogłębiania wiedzy i realizacji projektów edukacyjnych. To wszystko jest na wyciągnięcie ręki - w końcu możliwości dziecka nie mają granic i wszystko jest możliwe.

W trakcie warsztatów chciałbym podzielić się z uczestnikami PDM swoimi doświadczeniami w edukacji historycznej w szkole Montessori oraz pokazać syntetyczne materiały, które są owocem kilku lat pracy - podobnie jak w zeszłym roku. Jednak tym razem chciałbym dodatkowo zaprezentować autorskie materiały ukazujące karty edukacyjne do poznawania państw i ludów w rożnych okresach historycznych.

Dzięki materiałom pomocnym do poznawania obecnych i przeszłych kultur, można w interesujący sposób poznawać świat, a przy okazji realizować podstawę programową. Dlatego prócz zobaczenia przykładowych pomocy edukacyjnych, każdy postara się zrobić swoją montessoriańską pomoc - karty wybranego państwa, ludu lub cywilizacji.

 

9. Jak pracować z dzieckiem z problemami rozwojowymi w grupie Montessori  

Ewa Nikołajew- Wieczorowska


Pedagogika Montessori daje nam cudowne narzędzia do wspierania dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. W dzisiejszych czasach, w każdej grupie spotykamy dzieci z problemami rozwojowymi. Jak z Nimi pracować? Jak je wspierać” Jak adaptować montessoriańkie pokazy do ich potrzeb? O tym porozmawiamy i tego wspólnie będziemy doświadczać.

 

10. Jak kształtować kompetencje miękkie u dzieci i dorosłych? – warsztat praktyczny 

Anna Nowak-Ludziejewska


Umiejętności miękkie, takie jak np. współpraca, empatia, wyszukiwanie informacji,sprawczość można wyćwiczyć. Mówimy wtedy np.o ćwiczeniu „mięśnia empatii”. Tak jak na siłowni, jednym udaje się szybciej dojść do pożądanej formy, innym wolniej. Każdy osoba odwiedzająca siłownię korzysta jednak z takich samych sprzętów i wykonuje serie ćwiczeń. Proponowany przeze mnie warsztat będzie takim rodzajem sali ćwiczeń. Uczestnicy spotkania będą mogli nie tylko poznać, ale i doświadczyć działania części „instrumentów”, które stosuję zarówno na lekcjach w klasie Montessori, jak i podczas warsztatów z komunikacji empatycznej. Zaprezentuję także narzędzia i filozofię TSRu (Terapi Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) oraz sprawdzić, jak wiele z nich jest tożsame z pedagogiką Montessori czy z komunikacją empatyczną. Poprzez doświadczenie i przedstawione techniki grupa będzie mogła wspólnie wypracować pomysły na przeprowadzenie zajęć lub warsztatu w swojej placówce.

 

11.  Kąpiele leśne – Shinrin Yoku drogą do CZŁOWIEKA i POKOJU 

Joanna Swędrak-Zawada


Obserwując bieżące wydarzenia dochodzimy do wniosku, że głównym celem zarówno edukacji jak i wychowania powinna być troska o człowieka, która prowadzi do pokoju.

Jako ludzkość pogubiliśmy się w swoich celach i dążeniach. Czy aby na pewno wiemy dokąd zmierzamy? Czy to co obserwujemy wokół nie skłania nas do refleksji nad kondycją współczesnego świata, nad jakością życia, świadomością otoczenia?

Doświadczenie natury działa dobroczynnie na funkcjonowanie całego organizmu, biorąc pod uwagę zarówno jego fizyczny jak i psychiczny wymiar. Shinrin Yoku pozwala szerzej poznać samego siebie, uwrażliwia na otoczenie, rozwija, doskonali sensorycznie, usamodzielnia w wielu obszarach, uczy relacji, współpracy, spojrzenia w głąb. Podczas kąpieli leśnych człowiek zaczyna rozumieć przyrodę, uświadamia sobie jej bogactwo oraz wpływ na życie.

Dlatego warto wprowadzić tę metodę lub jej elementy do pracy z dziećmi, rodzicami. Warto również pracować nad jej poznaniem samodzielnie. A wszystko po to, by lepiej zrozumieć łączące nas relacje, pochodzenie, przynależność, miejsce w przyrodzie, w naszym wspólnym dążeniu do POKOJU NA ŚWIECIE.

 

12. Oblicza lasu – warsztat edukacyjno – terapeutyczny dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

Elżbieta Pędraszewska – Iskrzak, Helenka Iskrzak, Maria Chmielewska


Celem warsztatu będzie przedstawienie informacji o lasach w różnych porach roku i miejscach na świecie. W warsztat włączone będą elementy edukacji językowej, matematycznej i kosmicznej.

 

13.  Z czego słyną kontynenty - lekcja rozwojowa w odpowiedzi na wszystkie style uczenia się dzieci 

Aneta Rzońca


Każdy kontynent to osobna kultura, historia, flora , fauna, kuchnia, taniec, muzyka... Łączy to wszystko jedno - człowiek. Ten warsztat pokaże jak różnorodny jest każdy kontynent oraz jak zaprezentować w ciekawy, polisensoryczny sposób go naszym dzieciom. Zabierze nas w świat ludzi żyjących w zupełnie innych warunkach niż my. Pozwoli spróbować, poczuć, wczuć się w ich życie. Poznać to co w nim najpiękniejsze i niepowtarzalne. Po warsztatach wyjdziemy bogatsi o 7 tygodniowy plan pracy. Każdy tydzień podzielony na aktywności: ogólna charakterystyka kontynentu, ludność, flora i fauna, muzyka, taniec, śpiew, kuchnia. Jeden kontynent zostanie szerzej przedstawiony podczas warsztatów.

 

14. Witajcie w wieży Babel – wychowanie do pokoju jako wyzwanie współczesności – perspektywa nauczycielek szkoły dwujęzycznej

 Agnieszka Leszczyńska, MałgorzataMadejczyk


Czy jesteśmy do siebie podobni? Co nas od siebie odróżnia? Dlaczego mówimy inaczej i mamy inne zwyczaje? Maria Montessori w swoich pracach wiele razy podejmowała temat wychowania dla pokoju – w tolerancji i poszanowaniu odmienności. Tworząc warsztaty zależało nam na ukazaniu ciągłości myśli Marii Montessori i tego, jak mogą one inspirować do tworzenia własnych materiałów także współcześnie. Zaprezentujemy materiał, który wyjaśnia kwestie pochodzenia języków europejskich, a także podejmiemy trudny temat podejścia do inności. Warsztaty dedykowane są nauczycielom języków obcych oraz wszystkim osobom zafascynowanym potęgą języka. Zapraszamy do dyskusji. 

Grupa docelowa: do nauczycieli języków obcych, polonistów, historyków, a także dla wszystkich osób zainteresowanych. 

 

15. Od barteru do podatków. 

Anna Karpińska


Od barteru do podatków to cykl krótkich opowieści dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym i starszych. Dzieci otrzymując kolejne prezentacje, które zaczynają się od tego co znają czyli od chleba przechodzą przez sieć współzależności między ludźmi dochodząc do tego czym są podatki. W zaskakująco prosty sposób wytłumaczone są, wydawać by się mogło, trudne tematy ekonomiczne. Co było przed banknotami i monetami? Jakie były minusy środków płatniczych innych niż pieniądze? Czym jest niewidzialny wspólny portfel i dlaczego wpłacamy do niego pieniądze? Na te i wiele innych pytań dziecko otrzyma odpowiedzi podczas wszystkich prezentacji. Opowieści są zachętą do samodzielnych poszukiwań odpowiedzi na pytania, które się pojawią w trakcie prezentacji oraz są wyjściem do poszerzania tematów ekonomicznych. Podczas warsztatu każdy uczestnik wcieli się w rolę dziecka i wysłucha wszystkich opowieści.

 

16. Miasto kolorów – opowieść o tolerancji 

Natalia Kochańska 


Od najmłodszych lat uczymy dzieci życia w społeczeństwie. Mali ludzie bardzo szybko dostrzegają podobieństwa i różnice wśród rówieśników lub innych osób. Istotne jest, aby każde dziecko miało możliwość poznawania świata świadomie. Naszą rolą jest dostarczenie najmłodszym odpowiednich ku temu narzędzi. Tolerancja jest jedną z najważniejszych wartości społecznego życia. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak w ciekawy sposób wyjaśnić swoim podopiecznym czym jest „tolerancja”, to jest warsztat dla Ciebie.

 

17. Wielkie Lekcje 

Daria Białek 


Chciałabym zaprosić Państwa na moje warsztaty na temat V Wielkich Lekcji Montessori. 

Na początku warsztatów chciałabym omówić istotę Wielkich Opowieści i ich wielkiej mocy w edukacji kosmicznej. Następnie omówimy co możemy odkryć po każdej opowieści i podam propozycję tematów, rozwinięć po nich. Jeśli starczy czasu zaprezentuje IV Wielką Lekcję - Powstanie Pisma, a także opowiem o innych propozycjach opowieści. 

 

18. Uczyć, poruszać, sprawiać przyjemność – sztuka inspiracją do działań plastycznych w klasie i na zewnątrz 

Wioletta Ulatowska, Ewelina Łukaszewicz 


Korzyści, jakie czerpie dziecko inicjowania działań plastycznych, to doświadczanie satysfakcji, radości z twórczego używania tworzywa w kształtowaniu przestrzeni. Poznając zasady pracy dziecko uczy się cierpliwości i konsekwencji w dążeniu do celu, rozwija zdolności manualne i komunikacyjne. Ten warsztat będzie bazą pomysłów do twórczych działań plastycznych rozwijających dziecięcą wyobraźnię.

 

19. Las – montessoriańskie otoczenie, które przygotowała nam natura 

Justyna Binio 


Posłuchaj o inspirowaniu dzieci miłością do natury, dowiedz się o studiowaniu przyrody i prowadzeniu dziennika oraz odkryj zasoby oparte na przyrodzie. Na spotkaniu opowiem Ci: Jaki wpływ na rozwój dziecka ma więź z naturą? Jak zaplanować leśne aktywności z dziećmi, by były interesujące i bezpieczne? Jak kolekcjonować przyrodę i tworzyć z jej darów pomoce edukacji kosmicznej?

 

20. Przedszkole Integracyjne Montessori – wyzwania i możliwości. Przykład zajęć specjalistycznych

Joanna Bober, Beata Bień 


Na warsztaty zapraszamy wszystkie chętne osoby, które chcą poznać specyfikę funkcjonowania placówki montessoriańskiej. Zapraszamy również osoby, które stale poszukują inspiracji do pracy z dziećmi. :) Postaramy się pokazać i omówić wyposażenie naszej integracyjnej placówki. Tutaj uczymy się bez granic, dzieci niejednokrotnie pokonują swoje deficyty. Omówimy zajęcia specjalistyczne. Odpowiemy na pytanie jak można stworzyć bezpieczną, rozwojową strefę dla dzieci na dworze. Pokażemy również przykład zajęć specjalistycznych – warsztaty z muzykoterapii.

 

21. Doświadczenie czasu i pojęć z nim związanych przez dziecko w wieku przedszkolnym 

Ana Beatricz Świergolik, Ewa Lorenz, Joanna Antosik 


Pojęcie czasu to ciekawa, a zarazem trudna tematyka, bywa skomplikowana nawet dla dorosłych. Bardzo ważne, aby dzieci mogły na początkowym etapie nauki doświadczyć pojęć związanych z czasem, aby później mogły te doświadczenia wykorzystać podczas rozwiązywania trudnych zadań szkolnych. Podczas warsztatu przedstawimy koncepcję ujęcia czasu w metodzie M. Montessori. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się w jaki sposób i w jakiej kolejności wprowadzać zagadnienia takie jak: przemijanie, upływ czasu, cykliczność dni i nocy, pór roku, a także jak korzystać i tworzyć różne kalendarze. Postaramy się pokazać jak poprzez samodzielne doświadczenia i działania pomóc dzieciom zrozumieć zagadnienia związane z czasem.

W czasie warsztatu zaprezentujemy różne rodzaje kalendarzy (kołowe, liniowe, pór roku, miesięcy, dni tygodnia, pokażemy jak wprowadzać montessoriański zegar, omówimy jak tworzyć linie i łańcuchy życia człowieka.

  

22. „Historia Krakowa” – opowieść dla przedszkolaków

Iwona Połeć, Katarzyna Rewilak 


Warsztaty poprowadzone będą w formie opowieści Montessori, przygotowanej wg własnego pomysłu w oparciu o fakty historyczne. W pierwszej części uczestnicy będą mogli zobaczyć i wysłuchać „Historii Krakowa”, zaprezentowanej na wstędze. Opowieść ilustrowana będzie rekwizytami, obrazami. Wykorzystamy również materiał rozwojowy Montessori. Przedstawione zostaną najważniejsze wydarzenia z historii miasta. W drugiej części, pokażemy materiały uzupełniające, do pracy własnej dla dzieci w wieku przedszkolnym.

  

23. Taniec w kontekście edukacji Montessori. 

Katarzyna Ustowska-Gmerek 


Sztuka stwarza wyjątkową możliwość rozumienia odmienności, jako różnorodność, a nie jako zagrożenie. Sztuka jest z zasady pozawerbalna i uniwersalna (poza folklorem), daje możliwość wyrażania się i odczuwania w sposób indywidualny, sięgając jednocześnie do tego co wspólne. Przewodnim tematem warsztatu jest edukacja taneczna w kontekście pedagogiki Montessori, w której centrum jest dziecko, a nauka odbywa się poprzez interakcję z otoczeniem. To propozycja przyjrzenia się i doświadczenia metod pracy twórczej umożliwiających indywidualną ekspresję, wyzwalających potencjał ruchu i kreatywność, których celem jest wspieranie rozwoju całej osobowości, wraz z jej unikalną wrażliwością i fizycznością. Szczególna uwaga jest dedykowana technikom improwizacji, treningowi odczuwania i treningowi percepcji, odwołując się do badań psychologa i tancerza Detlefa Kopperta, oraz Anny Halprin, pionierki tanecznej improwizacji, która swoją metodę twórczą opiera na eksperymencie.

   

25. Tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi kompetencji społeczno-emocjonalnych z wykorzystaniem lektur szkolnych w klasach 1-3 szkoły Montessori. 

Małgorzata Maliszewska, Martyna Olszewska 


Maria Montessori w „Sekrecie dzieciństwa” zwróciła uwagę iż „bez środowiska korzystnego dla życia psychicznego dziecko słabnie wewnętrznie, ulega odchyleniu i zamyka się”. Dostrzegamy ogromny potencjał w wykorzystaniu lektur szkolnych by dzieci, doskonaląc kompetencje społeczno-emocjonalne, rosły w wewnętrzną siłę i były otwarte na wyzwania stawiane w toku ich rozwoju. Chcemy podzielić się praktyką i pomysłami wspierania dzieci na podstawie wybranych lektur szkolnych. W warsztacie stawiamy na wymiar praktyczny i doświadczenie.  

 

26. Przyroda nie zna granic. O wychowaniu kosmicznym w klasach 4-8 i roli odkrywania przyrody w przyrodzie

Karolina Ujma 


Pedagogika Marii Montessori w zakresie wychowania kosmicznego jest szeroko opisana w przedszkolu i klasach 1-3. Dla starszych dzieci, które spotykają się z przyrodą, biologią i geografią i ich nauczycieli, istnieje duże wyzwanie i przestrzeń do rozwijania. Dzieląc się swoim przedmiotowym doświadczeniem przedstawię wypracowane pomysły i pomoce do wykorzystania. Będą to sposoby na samodzielne wykonanie przez uczniów modeli horyzontarium, tellurium, organelli komórkowych, ulistnienia łodygi, układu krwionośnego czy modelu płuc. Zaprezentuję możliwość własnoręcznego stworzenia drzewa organizmów żywych, kompasów, gry geograficznej utrwalającej kierunki świata, nauki pojęcia poziomic na własnej dłoni. Co ważne, wiele z tych tematów i pomocy można wykorzystać w młodszych klasach, co umożliwi najmłodszym pełne osadzenie się w otaczającej nas rzeczywistości. Dla przykładu - doświadczenia z botaniki np. z fotosyntezy obserwując tlen powstający na liściach moczarki kanadyjskiej. Zachęcę do obserwacji przyrodniczej z wykorzystaniem narzędzi biologa – parasola entomologicznego, ekshaustora. Wskażę na co zwracać uwagę będąc w terenie – np. jak znaleźć brodawki korzeniowe z bakteriami czy jak zaobserwować mięśnie wprawiające w ruch ślimaka. 

 

27. Ukazanie możliwości rozwojowych osób z chorobą Alzheimera w oparciu o metodę Montessori Senior – Montessori Lifestyle®

Monika Stroińska 


 Koncepcje Marii Montessori zostały przełożone w Stanach Zjednoczonych i wzbogacone odkryciami z dziedziny neurologii z ostatnich dwudziestu lat. Stworzono metodę Montessori Senior – Montessori Lifestyle®, która ma zastosowanie do osób starszych z m.in. chorobą Alzheimera. Badania struktur mózgu u osób z chorobą Alzheimera pokazują, że: pomimo zaburzeń sfery racjonalnego myślenia niektóre aspekty sfery emocjonalnej są zachowane. Pomimo zaburzeń pamięci deklaratywnej osoby te nadal mogą korzystać z zachowanych umiejętności pamięci roceduralnej. Poprzez omijanie deficytów oraz opieranie się na zachowanych umiejętnościach seniorzy z zaburzeniami poznawczymi mogą ponownie nauczyć się niektórych czynności życia codziennego. Jest to inne spojrzenie na problematykę zaburzeń neuropoznawczych.

 

28. ​Kogo kocham, kogo lubię?

Ewa Borkim, Izabela Zdziech


 Uczucia są z człowiekiem od zawsze, a najpiękniejsze z nich to miłość. Zapraszam wszystkich zainteresowanych na opowieść o rycerzu Lucjuszu wędrującym do św. Walentego. Pochylimy się nad takimi zagadnieniami jak: czym jest miłość, jak ją okazujemy, kogo kochamy. Jest to doskonała lekcja nauki okazywania miłości i szacunku do drugiej osoby. Celem warsztatu jest budowanie wiary w samego siebie i spojrzenie na świat z ufnością. 

Mamy nadzieję zachwycić muzyką, ukoić ciszę, uświadomić, że nikt z nas nie jest sam.

 

29. Wpływ animalterapii na dzieci w kontekście pedagogiki Montessori

Estera Krzemień, Sylwia Świątek 


 Podczas warsztatu zostaną omówione podstawy animalterapii, terapeutyczny wpływ zwierząt na dzieci z niepełnosprawnościami oraz innymi deficytami rozwojowymi. Wraz z uczestnikami warsztatów poszukamy dowodów na to, że animalterapia wpisuje się w koncepcję pedagogiki Montessori. Z radością podzielimy się również własnymi doświadczeniami związanymi z prowadzeniem zajęć dla dzieci, w tym cavioterapii w przedszkolu integracyjnym Montessori. Podczas warsztatów nie zabraknie, części praktycznej, w której wszyscy uczestnicy będą mogli doświadczyć kontaktu ze zwierzętami. 

  

30 Techniki nauczania języka angielskiego z wykorzystaniem metod wielozmysłowych w pracy z dziećmi w wieku 1-3 lat

 Małgorzata Główka  


 "Czego najpierw nie ma w zmysłach, tego nie ma później w umyśle" - ten słynny cytat często pojawia się w opisach metody M.Montessori. Nauka za pomocą zmysłów jest skuteczna również podczas nauczania języka angielskiego. W czasie warsztatów poznamy techniki wielozmyslowe, które ułatwią uczniom zapamiętywanie, a także uatrakcyjnią zajęcia językowe. 

Grupa docelowa: dla osób po kursach Montessori, czynnie pracujących z dziećmi  

 

31 "Dźwięczna historia" - edukacja polonistyczna i muzyczna metodą Marii Montessori w edukacji wczesnoszkolnej

  Anna Grygiel, Łukasz Szuba    


 Warsztat "Dźwięczna historia" to interaktywne opowiadanie, w którym uczestnicy mają wpływ na bieg historii i jej fabułę. Zaprezentowanie sposobu wprowadzenia litery „a” (kreślenie litery na kaszy mannie, wzorze polisensorycznym). Propozycja uzupełniająca klasyczną metodykę wprowadzania liter w koncepcji Marii Montessori.

 

Cel zajęć: Wprowadzenie litery „a”. Całość warsztatów jest wspólnym udźwiękowieniem poprzez grę na wielu instrumentach zebranych z różnych stron świata.

 

Panel A.  Projekt Farm School vs. Projektu Miejskiego Montessori Erdkinder w praktyce

 Małgorzata Tarnowska   


Panel dotyczy tematyki wyzwań logistycznych i merytorycznych filozofii Montessori Erdkinder w tradycyjnej formule Farm School i w perspektywie miejskiej. Od blisko dekady Warsaw Montessori Family angażuje się w implementowanie założeń dydaktycznych w edukacji grupy wiekowej 12-18 lat. Z każdym rokiem nasze horyzonty są rozleglejsze – zaczynaliśmy od prowadzenia klas Upper Elementary, stworzyliśmy w centrum Warszawy miejski projekt Erdkinder obejmujący wyższe roczniki klas szkoły podstawowej, poprzez gimnazjum, aż do nowatorskiego modułu szkoły średniej połączonego z systemem IB. Od września 2022 roku natomiast rozszerzyliśmy nasze kampusy o Farm School, korzystając z tradycyjnego instrumentarium filozofii Montessori. Tak szeroka perspektywa pozwala na przedstawienie celów, założeń projektów, wielu wniosków, korzyści i wyzwań płynących z naszych doświadczeń. Nasze kampusy to innowacyjna idea połączenia zdobywania doświadczeń we współczesnym świecie przez młodych ludzi w optymalnym i bezpiecznym otoczeniu do zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego, dorosłego życia przy jednoczesnej realizacji programu akademickiego.

Panel B Pedagogika Marii Montessori poza murami szkoły, czyli o edukacji domowej słów kilka.

Joanna Bednaszyńska, Agnieszka Brzykcy-Bentkowska, Katarzyna Chlebica  


Jako mamy edukujące domowo swoje dzieci oraz organizujące zajęcia dla innych dzieci uczących się w trybie edukacji domowej pragniemy podzielić się swoim do-świadczeniem. Naszym zdaniem pedagogika Marii Montessori naturalnie wpisuje się w edukację mającą miejsce w kręgu rodziny. Jej holistyczny charakter jest nie tylko gwarantem wolności w wyborze odkrywanych treści ale też umożliwia dostosowanie sposobów zgłębiania wiedzy do każdego dziecka, z uwzględnieniem za-równo jego talentów, pasji i zainteresowań jak i obszarów będących dla niego wyzwaniem. Założenia pedagogiki można łatwo zaimplementować w życie rodzinne począwszy od wieku niemowlęcego do późnych lat szkolnych. Ponadto, uwzględniając indywidualny rozwój dziecka, dzięki pomocom Montessori możemy umożli- wić mu nabywanie coraz bardziej złożonych umiejętności bez konieczności zbyt wczesnego przechodzenia z konkretu do abstrakcji, które często bywa przyczyną problemów szkolnych. Opowiemy o naszym spojrzeniu na korzystanie z pomocy Montessori, o tym jak pedagogika Montessori wpłynęła na nasze dzieci i jak radzi-my sobie z wysokimi cenami pomocy Montessori (czyli krótka historia DIY).

Panel C J ak tworzymy projekty w naszej szkole. 

Monika Ogrodowczyk, Joanna Malanowska 


Zapraszamy na warsztaty, podczas których dowiedzie się Państwo jak przygotowujemy dzieci w klasach młodszych do pracy z projektami i jak ta praca jest rozwijana. Opowiemy na czym polega projekt, jakie są etapy jego wykonania oraz na czym polega wsparcie rodziców przy projekcie. Podzielimy się doświadczeniami z codziennej pracy, podamy pomysły na klasowe projekty.