PDM

  • banner-glowny-psm-2024  1.jpg
  • banner-glowny-psm-2024.jpg

Katarzyna Chlebica

Jestem familiologiem, pedagogiem edukacji przedszkolnej, a także pedagogiem Montessori.

Od 11 lat w praktyce przenoszę zasady pedagogiki Montessori na warunki domowe.

Od 7 lat prowadzę warsztaty, kursy, szkolenia, spotkania dla rodziców, nauczycieli, rad pedagogicznych i wszystkich zainteresowanych pedagogiką Montessori. Dzielę się również wiedzą i doświadczeniem z innymi rodzicami za pośrednictwem internetu (na blogu, Instagramie, w grupach tematycznych na Facebooku).

Jestem mamą czwórki, która postanowiła wziąć odpowiedzialność za edukację swoich dzieci i dlatego uczymy się w trybie edukacji domowej wykorzystując przy tym oczywiście... metodę Montessori.

Moją misją jest dzielenie się wiedzą i dawanie wsparcia wszystkim, którzy zainteresowani są pedagogiką Montessori.

Jestem absolwentką kilku różnych kursów pedagogiki Montessori, z których czerpię pełnymi garściami m.in. w Polskim Stowarzyszeniu Montessori, studiów podyplomowych w Lublinie, a także pierwszego w Polsce Dyplomowego Kursu Montessori w Zakresie Szkoły Podstawowej (6-15 roku życia) zorganizowanego przez Akademię Biberkor w Niemczech we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Montessori.