PDM

  • banner-glowny-psm-2024  1.jpg
  • banner-glowny-psm-2024.jpg

Daria Białek

Jestem absolwentką Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Pedagogika opiekunczo-Wychowawcza, ukończyłam kierunki podyplomowe:Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przygotowania wychowawczego. Uzyskałam także tytuł nauczyciela montessori w Polskim Instytucie Montessori w Warszawie. Od 9 lat moja praca zawodową jest związana z metodą montessori. Pierwsze kroki stawiałam w żłobku jako wychowawca. Od 6 lat pracuje w Szkole Podstawowej prowadzę klasę 1-3 w Opolu. Metoda montessori jest mi równie bliska w zaciszu domowym.