PDM

  • banner-glowny-psm-2024  1.jpg
  • banner-glowny-psm-2024.jpg

Maria Chmielewska

Od 1986 r. do 2019 r. nauczyciel biologii, przyrody i wychowania do życia w rodzinie na różnych etapach kształcenia. Ponadto dodatkowo pełniła różne funkcje:

- Od 1994 r. do 2001 r. – nauczyciel doradca wz. biologii przy ODN w Płocku;

- Od 2001 r. do 2007 r. Kierownik Zespołu Egzaminatorów Egzaminów Gimnazjalnych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych;

- Od 2001 r. do 2015 r. Krajowy Konsultant ds. biologii i przyrody.

Od 1999 r. do chwili obecnej nauczyciel akademicki w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Od 2005 r. dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. W latach 2016-2020 pełniła funkcję dziekana Wydziału Pedagogicznego w SW im.P.Włodkowica.

Autorka wielu artykułów i publikacji naukowych. Redaktor czasopisma „Edukacja Otwarta” (2016-2020).

Doceniana za swoją pracę wielokrotnie nagrodami Dyrektora Szkoły, Prezydenta Miasta Płocka, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.