PDM

  • banner-glowny-psm-2024  1.jpg
  • banner-glowny-psm-2024.jpg

Beata Bień

Magister pedagogiki, dyplomowany neurologopeda i pedagog specjalny; posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w różnym wieku z normatywnym rozwojem jak i z różnorakimi niepełnosprawnościami. Od dwóch lat z dużym zainteresowaniem poznaje w praktyce metodę M. Montessori w przedszkolu integracyjnym. W swojej pracy kieruje się przeświadczeniem, że największym motorem rozwoju dziecka jest jego motywacja, dlatego poszukuje sposobów na obudzenie wewnętrznej motywacji podopiecznych. W trakcie poszukiwań zaobserwowała, że muzyka ma wyjątkową moc oddziaływania, dlatego poświęciła dużo uwagi wykorzystaniu jej w terapii mowy i komunikacji. W konsekwencji rozwija swój warsztat, prowadząc grupowe zajęcia logorytmiczne, szukając w nich nowatorskich rozwiązań i wplatając je w koncepcję wychowawczo – edukacyjną metody „Montessori”. Na co dzień również fascynuje się muzyką, cyklizmem, kajakarstwem i rysunkiem.