PDM

  • PDM-2023 - 1.jpg
  • PDM-2023.jpg

Martyna Olszewska

Absolwentka pedagogiki specjalnej, historii i filozofii na Uniwersytecie Gdańskim. Obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz asystent w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Pedagog specjalny, nauczyciel pedagogiki Marii Montessori, z 6-letnim doświadczeniem pracy w placówce Montessori.