PDM

  • banner-glowny-psm-2024  1.jpg
  • banner-glowny-psm-2024.jpg

Monika Stroińska

Gerontopsycholog, założycielka Centrum Montessori Senior. Absolwentka Uniwersytetu Genewskiego i Uniwersytetu Montpellier III, gdzie otrzymała tytuł magistra psychopatologii i neuropsychologii starzenia się. Wieloletnie doświadczenie, które zdobyła, pracując jako psycholog oddziału poznawczo-behawioralnego w Centre de Gérontologie Clinique Antonin Balmès Szpitali Uniwersyteckich w Montpellier, pozwoliło jej wyspecjalizować się w dziedzinie niefarmakologicznych terapii zaburzeń zachowania oraz w interwencjach usprawniających funkcjonowanie poznawcze u osób z otępieniem. Jest również współautorką książeczek Montessori przeznaczonych dla seniorów cierpiących na zaburzenia poznawcze, cieszących się popularnością we Francji.