PDM

  • banner-glowny-psm-2024  1.jpg
  • banner-glowny-psm-2024.jpg

Małgorzata Maliszewska

Absolwentka kierunku pedagogika specjalna na Uniwersytecie Szczecińskim (studia licencjackie) i na Uniwersytecie Gdańskim (studia magisterskie). Nauczyciel pedagogiki Marii Montessori, od ponad 6 lat pracująca jako pedagog specjalny w Chrześcijańskiej Szkole Montessori w Gdańsku