PDM

  • banner-glowny-psm-2024  1.jpg
  • banner-glowny-psm-2024.jpg

Łukasz Szuba

nauczyciel akademicki i szkolny, praktyk kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego