PDM

 • 1--baner-2019.jpg
 • 2--baner-2019.jpg
 • 3--baner-2019.jpg

Sprawozdanie 2018

Serdecznie dziękujemy wszystkim UCZESTNIKOM

Polskich Dni Montessori za udział w VI konferencji z cyklu Polskie Dni Montessori

Poznań 18 – 20 maja 2018 r.

Szczęśliwe dziecko

Pedagogika Marii Montessori pomocą w wychowaniu do radości życia

 

Sprawozdanie POKONFERENCYJNE

 

Szósta konferencja w ramach Polskich Dni Montessori odbyła się w Poznaniu w dniach 18 – 20 maja 2018 r. Miejscem spotkania był Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Tegorocznaedycja zorganizowana została przez Polskie Stowarzyszenie Montessori wspólnie z Wydziałem Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W Komitecie Organizacyjnym konferencji działały osoby:

Z ramienia Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM: Prof. Renata Michalak, Elżbieta Misiorna, Adrianna Gierszewska, Jakub Kazimierczak, z ramienia Polskiego Stowarzyszenia Montessori: Małgorzata Miksza, Urszula Rojek, Ewa Szubert , Anna Głowacka a Iwona Salamończyk reprezentowała firmę TOPIC. W Komitecie były również osoby ze poznańskiej Szkoły Montessori „Harmonia”- Anna Karpińska i Joanna Augustynowicz a Centrum Uśmiechu Dziecka reprezentowała Ewa Nikołajew–Wieczorowska.

Głównym celem tegorocznych Polskich Dni Montessori było podjęcie refleksji nad przesłaniem pedagogicznym M. Montessori mówiącym, iż rezultatem rozwoju i wychowania ma być przede wszystkim samodzielne DZIECKO – CZŁOWIEK.

Podjęte zostały zatem takie zagadnienia jak: analiza myśli pedagogicznej M. Montessori w perspektywie kategorii szczęścia i radości życia w psychologii, filozofii, etyce oraz współczesnych teorii i nurtów w pedagogice (np. pedagogika radości, pedagogika serca… ). W sesjach wykładowych i warsztatowych wskazano wyjątkowe znaczenie samodzielnej pracy dziecka, której skutkiem jest radość z jej efektów .Zachęcono uczestników do ogólnej refleksji nad kategorią szczęścia, wartości istotnej dla każdego człowieka. M. Miksza przygotowała specjalną wystawkę z wypowiedziami wybranych Autorów na temat szczęścia. Np: Szczęście jest motylem: próbuj je złapać, a odleci. Usiądź w spokoju, a ono siądzie na twoim ramieniu (Anthony de Mello 1931 - 1987).

 

1a

Fot. Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski ( blog:http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2018/05/

 

Honorowy patronat nad Konferencją objęli:

  • Rzecznik Praw Dziecka  
  • Prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
  • Katedra Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego
  • Wydział Pedagogiki i psychologii UMCS w Lublinie

Współorganizatorem Polskich Dni Montessori była poznańska Prywatna Szkoła „Harmonia” Montessori, Centrum Uśmiechu Dziecka Montessori z Poznania oraz Montessori-Pobiedziska. Partnerem wspierającym firma Topic Montessori i Wydawnictwo Palatum.

Sponsorowali konferencję: firma Topic Montessori, Polskie Stowarzyszenie Montessori, wydawnictwo „Impuls”, firma TERLAN - Grupa Aquanet. W czasie konferencji uczestnicy mogli skorzystać z wyjątkowej oferty handlowej firmy Topic Montessori, zamawiając pomoce Montessori z rabatem. Wystawcami byli również: krakowskie wydawnictwo „Impuls”, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna z Poznania, Zakamarki, Kuiku, Stuk’n’Puk, Chrobotek oraz StukaPuka.

W czasie PDM swoje stoisko miało Polskie Stowarzyszenie Montessori. Można było porozmawiać z przedstawicielami Zarządu na temat kierunków i form działania PSM, zapoznać się ze Statutem, warunkami przystąpienia do Stowarzyszenia, ofertą szkoleniową. Uczestnicy obdarowani zostali kalendarzami z grafiką PDM 2018.

Patronat medialny nad konferencją objęła Wielkopolska Telewizja Kablowa (WTK), Wydawnictwo Palatum oraz „Impuls”. Wywiad na temat PDM 2018 z Małgorzatą Mikszą i Adrianną Gierszewską, przeprowadzony rano w dniu 18 maja br. można obejrzeć na: https://wtkplay.pl/video-id-37799-szczesliwe_dziecko_pedagogika_marii_montessori_pomoca_w_wychowaniu_do_radosci_zycia

 

 

W tym roku przybyło z całej Polski ok. 250 uczestników. Gościliśmy wykładowców z zagranicy: Mirjam Stefels z Holandii - prezydenta Montessori Europe, ElsWasmann- Peters, wykładowcę Montessori z Holandii, Ingeborg Mueller – Hohagen i Christę Kaminski z Monachium, Carolinę Abel z Montessori Centrum Biberkor (Bawaria) oraz licznych wykładowców i warsztatowców z całego kraju (por. www.polskie-dni-montessori.edu.pl, zakładka Program, Informacje o wykładowcach). Jak co roku, uczestnikami byli czynni nauczyciele pracujący w placówkach Montessori, a także: pracownicy i nauczyciele akademiccy, rodzice, studenci zainteresowani pedagogiką Montessori. Warsztaty tłumaczyli: Magdalena Wojdak – Piątkowska, Jacek Dąbrowski (język niemiecki) Agata Rataszewska (język angielski).

Moderatorem w czasie PDM była prof. dr hab. Renata Michalak z Zakładu Edukacji Elementarnej i Terapii Pedagogicznej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM i dr Małgorzata Miksza, prezes Polskiego Stowarzyszenia Montessori, st. wykładowca w Katedrze Teorii Wychowania UŁ.

W czasie Polskich Dni Montessori uczestnicy mieli okazję brać czynny udział w wykładach piątkowych, sobotnich i niedzielnych, w czterech sesjach warsztatowych oraz panelach dyskusyjnych. W piątek przed konferencją była wspaniała możliwość zwiedzenia placówek montessoriańskich: Szkoły „Harmonia”, Centrum Uśmiechu Dziecka Montessori oraz placówek Montessori w Pobiedziskach.

Bardzo smaczny i elegancki catering przygotowała pani Żaneta Kruszona. Przerwy kawowe, wspólne posiłki były wspaniałą okazją do rozmów, odnowienia lub nawiązania nowych kontaktów i przyjaźni. Inauguracja Polskich Dni Montessori odbyła się w piątek 18 maja 2018 r. na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM. Przybyłych uczestników, gości honorowych, wykładowców, wystawców i sponsorów powitały moderatorki: prof. dr hab. Renata Michalak i dr Małgorzata Miksza

Oficjalnego otwarcia Polskich Dni Montessori 2018 dokonała Pani prof. dr hab. Agnieszka Cybal- Michalska, Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM. Podkreśliła wagę podjętego tematu PDM, znaczenie pedagogiki Marii Montessori w rozwoju nauki i praktyki edukacyjnej, podjętą współpracę pomiędzy UAM w Poznaniu a PSM. Pani Dziekan zaznaczyła, iż jest bardzo dumna, że w tym roku Wydział Studiów Edukacyjnych może być współorganizatorem VI już edycji Konferencji Polskich Dni Montessori.

 

2a

 

Po uroczystym otwarciu Polskich Dni Montessori, wystąpiły z programem artystycznym dzieci ze Szkoły Muzycznej i Szkoły „Harmonia”. Występy dzieci, które przygotowane zostały z dbałością o wszelkie szczegóły spotkały się z dużym aplauzem ze strony zaproszonych gości oraz wszystkich uczestników konferencji. Występy dzieci miały także zwrócić uwagę uczestników, kto jest tak naprawdę głównym tematem VI Konferencji (dziecko), wokół którego krążyć będą wszystkie zarówno wykłady jak i warsztaty podczas Polskich Dni Montessori 2018.

 

3a4a5a6a

 

Wykład inauguracyjny nt: Gdzie kryje się szczęście ucznia i jak go nie zagubić? zaprezentowała prof. dr hab. R. Michalak. Pani Profesor podczas swojego wykładu zwróciła szczególną uwagę na podmiotowość dziecka jako ucznia. Podkreśliła również jak ważne zarówno w wychowaniu jak i w procesie nauczania, jest wsłuchiwanie się w potrzeby dziecka i odpowiednie reagowanie na nie.

 

7a

8a

 

Prof. dr hab. Alicja Żywczok (Zakład Teorii Wychowania UŚ w Katowicach) w wykładzie pt: Pedagogika pomyślnej egzystencji – nurt utopijny czy realny projekt edukacyjny?, zwróciła uwagę na rozwój pedagogiki radości, felicytologiczne aspekty wychowania dziecka - człowieka do radości życia oraz aktualne dylematy tegoż wychowania wynikające z sytuacji społecznej, ekonomiczneji oświatowej. Ukazując współczesne problemy edukacji, Pani Profesor podkreśliła jak niezwykle ważna jest rola współczesnego nauczyciela w procesie edukacji oraz jakie problemy mogą go spotkać na swojej drodze zawodowej.

Dr M.Miksza w wykładzie pt: Maria Montessori o wychowaniu. Aspekty felicytoliczne, w perspektywie ogólnych poglądow M. Montessori na wychowanie człowieka,odwołując się do źrółowych tekstów Autorki, postawiła pytanie: „jak wychowywać, co robić, aby ze stanu nieszczęśliwości wznieść się ku szczęśliwemu życiu dziecka- człowieka?” Ukazując dynamikę pisarstwa M. Montessori, nasyconą takimi środkami stylistycznymi jak gęsty opis, aluzja literacka, amplifikacja, ironia, kontrast, metafora, porównanie czy paradoks, M.Miksza uwypukliła syntezę poglądów Montessori na kategorią radości i szczęścia.

 

9a

 

„Szczęście dziecka nie jest jedynym celem, do którego dążymy, chcemy także, by dziecko stawało się budowniczym człowieka, niezależnymw swych funkcjach; robotnikiem i panem tego, co od niego zależy. Oto jest światło, które objawia początek świadomego życia jednostki” (M. Montessori).

Na zakończenie piątkowej wykładowej części dr hab. Beata Bednarczuk zaprezentowała filmik, ukazujący radość studentów pedagogiki UMCS w Lublinie z prowadzenia montessorianskich zajęć na studiach podyplomowych. Opowieść o Wielkiej Rzece stała się inspiracją do ukazania z humorem tego zagadnienia!

 

10a

 

Sobota 19 i niedziela 20 maja br. były dniami wypełnionymi licznymi warsztatami w czterech sesjach oraz wykładami.

 

11a

12a

13a

14a

15a

16a

 

W sumie odbyły się 23 warsztaty, w tym trzy poprowadzone przez gości z Holandii i Niemiec. Warsztaty i grupy tematyczne poprowadzili nauczyciele montessoriańscy, pedagodzy i nauczyciele akademiccy związani z pedagogiką Marii Montessori (pełne informacje nt. osób prowadzących warsztaty wraz ze streszczeniem warsztatów: www. polskie-dni-montessori.edu.pl).

 

Poniżej jedno ze zdjęć, autorstwa Prof. dr hab. B. Śliwerskiego (blog:http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2018/05/.

17a

 

 W sobotę po południowej kawie prof. dr. hab. h.c. Bogusław Śliwerski (Katedra Teorii Wychowania UŁ) wygłosił wykład nt: Pedagogika optymizmu. Treści wypowiedzi oscylowały wokół głównej idei, iż „wychowanie powinno krzewić nadzieję”. Pedagogika optymizmu jest przeciwwagą dla pedagogiki adaptacyjnej. Profesor przywołał tu m.in. idee skautingu, pedagogikę społeczną Aleksandra Kamińskiego, pedagogikę serca Marii Łopatkowej, czy pedagogikę afirmującą życie Stefana Szumana. W czasach nam współczesnych jest wielka potrzeba wychowania optymistycznego i do optymizmu –to ogólne przesłanie wykładu. Aby tak było, warto, aby nauczycie byli optymistami tak wobec siebie, życia jak i swoich podopiecznych. Pan Profesor podkreślił, iż w dzisiejszych czasach coraz trudniej o optymistyczne nastawienie do świata. Jednak wyraził nadzieję, iż niewątpliwe korzyści, które płyną z krzewienia optymizmu wpłyną na nauczycieli, aby starali się oni w taki sposób nauczyć i wychowywać swoich uczniów, aby i oni w przyszłości mogli stać się optymistycznymi dorosłymi.

 

18a

19a

 

Po wykładzie, Teatr Ślimaczy z Przedszkola Miejskiego nr 220  z Łodzi zaprezentował własnego pomysłu sztukę pt: Szczęśliwa stopa. Koleżanki z wigorem i humorem zaproponowały nową, zaskakującą wersję Kopciuszka!

 

20a

 

W popołudniowej części PDM wiele osób skorzystało z Panelu dyrektorskiego. Na pewno działania dyrektorów rozpoczęte w roku 2017, rozszerzone w roku 2018, będą kontynuowane w ramach różnych form współpracy w kolejnych latach. Na Panel dyskusyjny dotyczący pracy z młodzieżą, przybyli uczniowie ze Szkoły Montessori w Warszawie. Podczas trwania panelu dyrektorskiego, dyrektorzy placówek oświatowych z całej Polski, mogli wymienić się doświadczeniami oraz nawiązać współpracę między swoimi placówkami.

W tym samym czasie sporo osób skorzystało z kulturalnej oferty PDM. Była możliwość zwiedzenia z przewodnikiem kryminalnego i mrocznego oraz starówki Poznania lub wzięcia udziału w spotkaniu z bajarzami i muzykami z grupy Baśnie Właśnie.

Sobotni wieczór uwieńczyła uroczysta kolacja, która miała miejsce w restauracji Hotelu Meridia’s.

W niedzielę 20 maja br. po IV sesji warsztatowej i przerwie kawowej w Auli Prof. dr hab. Katarzyna Segiet (UAM w Poznaniu) wygłosiła wykład nt: Dzieciństwo „plus”. Kilka uwag o sytuacjach, w których trudno mówić o podmiotowości i współpodmiotowości dziecka. Nawiązując od poglądu M. Montessori na temat podmiotowości dziecka w myśl znanej tezy „Pomóż mi samemu to zrobić”, Autorka postawiła pytanie, co z tej myśli jest nadal aktualne? Z perspektywy pedagogiki społecznej i praw dziecka prof. K.Segiet podkreśliła, iż nadal, zwłaszcza rodzice postrzegają dzieciństwo jako jedynie wstęp do dorosłości.Odnosząc się do poglądów Janusza Korczaka, współcześnie należy kochać mądrze, gdyż żyjemy w świecie globalizacji, biedy, wojen. Aby dzieciństwo było rzeczywiście szczęśliwe należy, zdaniem pani profesor; respektować w pełni prawa dziecka, rodzice zamiast kształtować powinni stymulować rozwój dziecka. Nacisk musi zastąpić mądra miłość, profilaktyka, kształtowanie dojrzałej osobowości rodziców a w szerokiej skali należy zapewnić rodzinie działania pomocowe. Pani Profesor w swojej wypowiedzi skupiła się na pokazaniu oraz uwypukleniu uczestnikom jak istotną rolę odgrywa dzieciństwo oraz jak wydarzenia, które miały miejsce właśnie w dzieciństwie mogą determinować całe, późniejsze dorosłe życie.

W tej części PDM M. Miksza zaproponowała uczestnikom grę montessoriańską pt: Szczęście w aforyzmach. W prezentacji multimedialnej wyświetlonych zostało dwadzieścia aforyzmów, wśród których ukryło się dziesięć, umieszczonych na wystawie. Uczestnicy mieli odkryć je zgodnie z podaną numeracją. Ich suma, dla ułatwienia, wynosiła 100.Niektorym osobom udało się podać rozwiązanie! Uczestnicy układali również własne aforyzmy o szczęściu….Były bardzo osobiste i refleksyjne! Firma TOPIC przygotowała piękne kartki z w/w aforyzmami, które uczestnicy losowali. Również w języku niemieckim, holenderskim i angielskim.

 

Przykładowa szata graficzna jednej z kartek:

21a

Oficjalnego zakończenia VI edycji Polskich Dni Montessori dokonała prof. dr hab. R. Michalak i dr M. Miksza. Podkreślono znaczenie podjętego tematu nie tylko dla współczesnej edukacji, ale dla osobistego życia każdego człowieka. Podziękowano wszystkim uczestnikom i warsztatowcom PDM za czynny udział, współorganizatorom za nieocenioną pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu Polskich Dni Montessori, wystawcom za uświetnienie obrad, firmie Topic za przygotowane materiały konferencyjne. Szczególne podziękowanie M. Miksza skierowała do osób z Komitetu Organizacyjnego, a zwłaszcza do pani prof. R. Michalak, że podjęła się z ramienia UAM w Poznaniu współpracy na rzecz zorganizowania PDM.

Na zakończenie konferencji wystąpiły dzieci ze Szkoły Montessori w Pobiedziskach. Zaśpiewały kilka bardzo radosnych piosenek, które egzemplifikowały pogodną atmosferę w czasie przebiegu Polskich Dni Montessori!

 

22a

Fotografie w czasie PDM wykonywał pan Jakub Kazimierczak, pracownik UAM.
Dostęp: https://drive.google.com/drive/folders/1kP0--pYBCx8OQdldBJFnsa2lWRxe3YMB?usp=sharing

 

Jak co roku planujemy przygotować wydanie książkowe z materiałami po VI edycji Polskich Dni Montessori 2018.

Z ankiet ewaluacyjnych wynika, że wielu uczestników była już po raz kolejny na PDM, niektóre osoby zawitały na PDM po raz pierwszy! Oceniono, że temat podjęty na tegorocznych Polskich Dniach Montessori był bardzo ważny i ciekawy. Doceniono merytoryczną wartość wykładów i warsztatów, możliwość nawiązania nowych kontaktów, odnowienia starych, zakupu pomocy i książek związanych z pedagogiką M. Montessori. Z uznaniem spotkała się artystyczna oprawa PDM , możliwość zwiedzenia Poznania , wysoki poziom oferty cateringowej. Sugestie i uwagi zawarte w ankietach ewaluacyjnych weźmiemy pod uwagę w kolejnych edycjach! Cieszymy się, że podkreślano serdeczną atmosferę gospodarzy!

Do zobaczenia w przyszłym roku!

VII Polskie Dni Montessori w roku 2019 odbędą się w Łodzi, którym towarzyszyć będą obchody 25.lecia Polskiego Stowarzyszenia Montessori.

O terminie poinformujemy wkrótce!

Organizatorzy Sprawozdanie przygotowały: Małgorzata Miksza i Adrianna Gierszewska

 

biuro-rzecznika-praw-dziecka

W.1 Christa Kaminski, Ingeborg Müller-Hohagen /Niemcy/

Pedagogika Marii Montessori pomocą w przeżywaniu szczęścia i radości życia

Czytaj więcej: W.1 Christa Kaminski, Ingeborg Müller-Hohagen /Niemcy/

W3 Mirjam Stefels, Els Wasmann-Peters /Holandia/

Radość i szczęście dzieci ze specjalnymi potrzebami w Twojej grupie

Czytaj więcej: W3 Mirjam Stefels, Els Wasmann-Peters /Holandia/

W2 Mirjam Stefels, Els Wasmann-Peters /Holandia/

Dobre dzieciństwo dla każdego Dziecka. Co możesz zrobić jako Przewodnik Montessori?

Czytaj więcej: W2 Mirjam Stefels, Els Wasmann-Peters /Holandia/

W4 Carolina Abel /Niemcy/

Bezpiecznie i bez stresu

Czytaj więcej: W4 Carolina Abel /Niemcy/